30 okt 2014 19:00

07 jan 2015 10:22

Giftiga mattor i skolor byts ut

PVC

Miljöpartiet i Skövde har motionerat om att alla golvmattor i förskolor och skolor som innehåller PVC ska bytas ut. Så kommer också att ske. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge grönt ljus för motionen. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att byta ut golvmattor innehållande PVC löpande under åren 2015-2019.

Miljöpartiet i Skövde har motionerat om att alla golvmattor i förskolor och skolor som innehåller PVC ska bytas ut. Så kommer också att ske. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge grönt ljus för motionen. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att byta ut golvmattor innehållande PVC löpande under åren 2015-2019.