30 okt 2014 15:39

23 jan 2015 15:53

Klartecken för bobutik

Bakläxa för byggnadsnämnden

AB Skövdebostäder får bygga till sin bobutik vid huvudkontoret på Kungsgatan.
Det slår Länsstyrelsen i Västra Götaland fast i ett färskt beslut.

Därmed blir det bakläxa för byggnadsnämnden som tidigare nekat Skövdebostäder bygglov för den planerade förändringen.

– Länsstyrelsen ger oss rätt på alla punkter vilket vi är glada över. Vi vill fortsätta bygga bostäder och utveckla Skövde och blev ganska förvånade över byggnadsnämndens beslut, säger Dan Sandén, vd för AB Skövdebostäder.

När en lokal i markplan i byggnaden blev ledig bestämde sig Skövdebostäder för att själva använda den till en utökad bobutik och fler kontorsplatser.

Fasadändringen mot Kungsgatan krävde bygglov och det var då byggnadsnämnden satte stopp med hänvisning till att detaljplanen bara medgav handel vilket en utökad bobutik inte ansågs vara.

Skövdebostäder hänvisade i sitt överklagande till att detaljplanen från 1986 (när fastigheten byggdes) medger både handel och kontor.

Länsstyrelsen ger Skövdebostäder rätt och slår fast att bobutiken omfattas av begreppet handel i detaljplanen och därmed strider inte förändringen mot planen.

Byggnadsnämndens beslut upphävs av länsstyrelsen och nu återförs ärendet till nämnden för nytt beslut.

Dan Sandén hoppas att man får klartecken för att genomföra ombyggnaden under början av 2015.

– Det har tagit onödigt lång tid, men nu hoppas vi på att göra klart så fort som möjligt. Det här är ett sätt utveckla vår verksamhet.

Byggnadsnämnden har möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Därmed blir det bakläxa för byggnadsnämnden som tidigare nekat Skövdebostäder bygglov för den planerade förändringen.

– Länsstyrelsen ger oss rätt på alla punkter vilket vi är glada över. Vi vill fortsätta bygga bostäder och utveckla Skövde och blev ganska förvånade över byggnadsnämndens beslut, säger Dan Sandén, vd för AB Skövdebostäder.

När en lokal i markplan i byggnaden blev ledig bestämde sig Skövdebostäder för att själva använda den till en utökad bobutik och fler kontorsplatser.

Fasadändringen mot Kungsgatan krävde bygglov och det var då byggnadsnämnden satte stopp med hänvisning till att detaljplanen bara medgav handel vilket en utökad bobutik inte ansågs vara.

Skövdebostäder hänvisade i sitt överklagande till att detaljplanen från 1986 (när fastigheten byggdes) medger både handel och kontor.

Länsstyrelsen ger Skövdebostäder rätt och slår fast att bobutiken omfattas av begreppet handel i detaljplanen och därmed strider inte förändringen mot planen.

Byggnadsnämndens beslut upphävs av länsstyrelsen och nu återförs ärendet till nämnden för nytt beslut.

Dan Sandén hoppas att man får klartecken för att genomföra ombyggnaden under början av 2015.

– Det har tagit onödigt lång tid, men nu hoppas vi på att göra klart så fort som möjligt. Det här är ett sätt utveckla vår verksamhet.

Byggnadsnämnden har möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.