31 okt 2014 19:00

07 jan 2015 10:22

Trafiken på Stationsgatan ska dämpas

MODE

Byggnadsnämnden ger klartecken för en ny detaljplan för delar av kvarteret Mode.

Därmed blir det ett nytt bussdäck över delar av nuvarande personbilsparkering vid Mode. Byggnaden ska kunna byggas på höjden ytterligare vid behov.

Den nya detaljplanen innebär också förändringar längs Stationsgatan. Nu blir det busshållplatser på båda sidor om gatan vilket kommer öka antalet gångtrafikanter som korsar gatan.

Därför planeras åtgärder som minskar genomfartstrafikens och hastigheten på Stationsgatan väsentligt.

Förändringarna kan komma i gång redan under 2015.

Därmed blir det ett nytt bussdäck över delar av nuvarande personbilsparkering vid Mode. Byggnaden ska kunna byggas på höjden ytterligare vid behov.

Den nya detaljplanen innebär också förändringar längs Stationsgatan. Nu blir det busshållplatser på båda sidor om gatan vilket kommer öka antalet gångtrafikanter som korsar gatan.

Därför planeras åtgärder som minskar genomfartstrafikens och hastigheten på Stationsgatan väsentligt.

Förändringarna kan komma i gång redan under 2015.