31 okt 2014 17:00

07 jan 2015 10:22

Vill undvika trafikkaos på Alla helgons dag

Kyrkogårdsförvaltningen vidtar åtgärder

Trafiksituationen på S:ta Birgitta kyrkogård brukar vara smått kaotisk på Alla helgons dag.
– I år ska vi därför enkelrikta gatorna och personal kommer dirigera bilisterna, säger Ulrika Wejshag, kyrkogårdsförvaltningen.

På Alla helgons dag, lördagen den 1 november, förväntas det många besökare till bland annat S:ta Birgittas kyrkogård i Skövde, precis som tidigare år. För att slippa den smått kaotiska situation som brukar uppstå har nu Skövde kyrkogårdsförvaltning planerat för flera åtgärder.

– Tidigare år har vi haft bilar som kör på gång- och cykelvägarna, folk parkerar och kör på gräsmattor. det har varit väldigt rörigt och så här vill vi givetvis inte ha det, säger Ulrika Wejshag, arbetsledare vid kyrkogårdsförvaltningen.

Nytt för i år är att gatorna i området ska enkelriktas och personal kommer att finnas på plats för att dirigera bilarna rätt.

– Personalen dirigerar trafik mellan klockan 12 och sju, då det brukar vara flest besökare.

Under dagen kommer också gång- och cykelvägar att spärras av så at bilar omöjligen kan ta sig fram där.

– Vi hoppas att allt det här ska ha effekt, vi får göra en utvärdering efteråt.

Antalet besökare på kyrkogårdarna är stort runt om i landet på just Alla helgons dag och trafikproblemen finns även på andra håll.

– Jag vet att på vissa platser stängs trafiken av helt och hållet den dagen, men vi hoppas att de åtgärder vi vidtar ska räcka. Vi är väldigt glada över att många vill besöka våra kyrkogårdar, men vi skulle tycka att det vore bra om vi också får ordning på trafiksituationen.

På Alla helgons dag, lördagen den 1 november, förväntas det många besökare till bland annat S:ta Birgittas kyrkogård i Skövde, precis som tidigare år. För att slippa den smått kaotiska situation som brukar uppstå har nu Skövde kyrkogårdsförvaltning planerat för flera åtgärder.

– Tidigare år har vi haft bilar som kör på gång- och cykelvägarna, folk parkerar och kör på gräsmattor. det har varit väldigt rörigt och så här vill vi givetvis inte ha det, säger Ulrika Wejshag, arbetsledare vid kyrkogårdsförvaltningen.

Nytt för i år är att gatorna i området ska enkelriktas och personal kommer att finnas på plats för att dirigera bilarna rätt.

– Personalen dirigerar trafik mellan klockan 12 och sju, då det brukar vara flest besökare.

Under dagen kommer också gång- och cykelvägar att spärras av så at bilar omöjligen kan ta sig fram där.

– Vi hoppas att allt det här ska ha effekt, vi får göra en utvärdering efteråt.

Antalet besökare på kyrkogårdarna är stort runt om i landet på just Alla helgons dag och trafikproblemen finns även på andra håll.

– Jag vet att på vissa platser stängs trafiken av helt och hållet den dagen, men vi hoppas att de åtgärder vi vidtar ska räcka. Vi är väldigt glada över att många vill besöka våra kyrkogårdar, men vi skulle tycka att det vore bra om vi också får ordning på trafiksituationen.