31 okt 2014 05:00

23 jan 2015 15:53

De blir skolornas nya chefer

Klart med ny ledning för barn- och utbildningsförvaltningen

Nu är det klart vilka personer som blir chefer i skolans nya organisation. Sektorschefen Gustaf Olsson har nyligen spikat sin ledningsgrupp.

I den nya organisation som träder i kraft 1 januari får en avdelningschef ansvar för respektive skolområde enligt följande:

* Gymnasiechef: Johan Rahmberg. Har haft den positionen i några år och fortsätter där. Få förändringar i hans befattning mot tidigare.

* Grundskolechef: Kajsa Mellner-Daxberg. Anställdes som biträdande skolchef förra året. Får nu ansvaret för kommunens grundskolor när ledarskapet för grundskolan och förskolan delas på två avdelningschefer. Kom från jobbet som kvalitets- och utvecklingschef inom Uppsala kommun.

* Förskolechef: Maria Jansson. I dag rektor och ansvarig för förskolan på Billingskolan. En ny tjänst som utlystes externt och där Maria Jansson blev slutliga valet. Populär hos personalen.

Största förändringen är just att förskolan får en egen chef.

– Att ha både grundskolan samt förskolan är ett stort uppdrag. Förskolan är oerhört viktig och därför väljer vi den här organisationen, säger Gustaf Olsson, som blir sektorschef för hela barn- och utbildningsförvaltningen.

I hans ledningsgrupp ingår förutom nämnda tre även Tony Johansson (elevhälsochef), Pontus Düring (stabschef) samt Anna-Karin Gustavsson (administrativ chef).

En controller och en verksamhetscontroller finns också kopplade till ledningsgruppen.

Inte eniga

En majoritet av cheferna kommer från utbildningsförvaltningen vilket väckt irritation inom den tidigare skolförvaltningen enligt uppgifter till SLA.

Tillsättningen av elevhälsochef har dessutom slutat i djup oenighet med facket. Vårdförbundet har istället förordat Lena Torstensson från skolförvaltningen som den mest kvalificerade kandidaten. Hon är till årsskiftet chef för den större grundskolans elevhälsa.

– Det har varit ett stort intresse för den tjänsten, men vi har gjort bedömningen att vi erbjudit den mest kvalificerade kandidaten jobbet, kommenterar Olsson.

Vårdförbundet var av en helt motsatt uppfattning och två MBL-förhandlingar slutade i oenighet.

I den nya organisation som träder i kraft 1 januari får en avdelningschef ansvar för respektive skolområde enligt följande:

* Gymnasiechef: Johan Rahmberg. Har haft den positionen i några år och fortsätter där. Få förändringar i hans befattning mot tidigare.

* Grundskolechef: Kajsa Mellner-Daxberg. Anställdes som biträdande skolchef förra året. Får nu ansvaret för kommunens grundskolor när ledarskapet för grundskolan och förskolan delas på två avdelningschefer. Kom från jobbet som kvalitets- och utvecklingschef inom Uppsala kommun.

* Förskolechef: Maria Jansson. I dag rektor och ansvarig för förskolan på Billingskolan. En ny tjänst som utlystes externt och där Maria Jansson blev slutliga valet. Populär hos personalen.

Största förändringen är just att förskolan får en egen chef.

– Att ha både grundskolan samt förskolan är ett stort uppdrag. Förskolan är oerhört viktig och därför väljer vi den här organisationen, säger Gustaf Olsson, som blir sektorschef för hela barn- och utbildningsförvaltningen.

I hans ledningsgrupp ingår förutom nämnda tre även Tony Johansson (elevhälsochef), Pontus Düring (stabschef) samt Anna-Karin Gustavsson (administrativ chef).

En controller och en verksamhetscontroller finns också kopplade till ledningsgruppen.

Inte eniga

En majoritet av cheferna kommer från utbildningsförvaltningen vilket väckt irritation inom den tidigare skolförvaltningen enligt uppgifter till SLA.

Tillsättningen av elevhälsochef har dessutom slutat i djup oenighet med facket. Vårdförbundet har istället förordat Lena Torstensson från skolförvaltningen som den mest kvalificerade kandidaten. Hon är till årsskiftet chef för den större grundskolans elevhälsa.

– Det har varit ett stort intresse för den tjänsten, men vi har gjort bedömningen att vi erbjudit den mest kvalificerade kandidaten jobbet, kommenterar Olsson.

Vårdförbundet var av en helt motsatt uppfattning och två MBL-förhandlingar slutade i oenighet.