01 nov 2014 14:00

07 jan 2015 10:22

Här ställs nya infartsskyltar

SKÖVDE

Next Skövde AB ska sätta upp fem nya digitala tavlor för att välkomna och informera besökare till Skövde. Placeringarna blir enligt följande:

Väg 49: Från Skarahållet. Samma plats som i dag.

Väg 49: Från Hjohållet. Som i dag, men något längre österut.

Väg 26: 600 m norr om Karstorpsrondellen.

Väg 26: Östra leden innan Timboholmsrondellen.

Väg 26: Skylt från öster placeras längs Östra leden, i Stallsikens område.

Byggnadsnämnden hade hellre sett en placering av den sista tavlan längs 200 för att möta besökare österifrån, men gick slutligen med på en tidbegränsad placering i Stallsikenområdet. Next anser att trafikflödena där motiverar val av plats.

Next Skövde AB ska sätta upp fem nya digitala tavlor för att välkomna och informera besökare till Skövde. Placeringarna blir enligt följande:

Väg 49: Från Skarahållet. Samma plats som i dag.

Väg 49: Från Hjohållet. Som i dag, men något längre österut.

Väg 26: 600 m norr om Karstorpsrondellen.

Väg 26: Östra leden innan Timboholmsrondellen.

Väg 26: Skylt från öster placeras längs Östra leden, i Stallsikens område.

Byggnadsnämnden hade hellre sett en placering av den sista tavlan längs 200 för att möta besökare österifrån, men gick slutligen med på en tidbegränsad placering i Stallsikenområdet. Next anser att trafikflödena där motiverar val av plats.