01 nov 2014 16:45

07 jan 2015 10:22

Volvo får mer industrimark

SKÖVDE

Byggnadsnämnden har beslutat att genomföra samråd för en ny detaljplan för Komponenten 2 och 3. Det är Volvo Cars som begärt en översyn av detaljplanerna. Förslaget innebär att prickad mark som i dag inte får bebyggas tas bort. Volvo får mer industrimark.

Kommunen kommer ha fortsatt rätt att använda vägen till Risängens återvinningsanläggning och till befintlig snötipp.

Byggnadsnämnden har beslutat att genomföra samråd för en ny detaljplan för Komponenten 2 och 3. Det är Volvo Cars som begärt en översyn av detaljplanerna. Förslaget innebär att prickad mark som i dag inte får bebyggas tas bort. Volvo får mer industrimark.

Kommunen kommer ha fortsatt rätt att använda vägen till Risängens återvinningsanläggning och till befintlig snötipp.