01 nov 2014 10:00

07 jan 2015 10:22

Långt från byggmålen

Kommunen vill att 300 nya bostäder byggs per år, men nästa år blir det cirka 100 och 2016 ökar siffran till 250–300 nya bostäder.

En omkullkastad utbyggnadsplan och ad hoc-lösningar är orsaken skriver byggnadsnämnden i en analys som ingår i nämndens tertialrapport.

Hade till exempel satsningen i Frostaliden kommit i gång enligt plan hade läget sett annorlunda ut anser nämden.

– Men när man började arbetet med fördjupad översiktsplan för centrum satte sig fastighetsägarna och väntade på den i stället. Nu ser man att det inte blir några stora projekt där och då är Frostaliden mer intressant igen. Det området kommer att komma i gång nu, säger Orvar Eriksson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

En omkullkastad utbyggnadsplan och ad hoc-lösningar är orsaken skriver byggnadsnämnden i en analys som ingår i nämndens tertialrapport.

Hade till exempel satsningen i Frostaliden kommit i gång enligt plan hade läget sett annorlunda ut anser nämden.

– Men när man började arbetet med fördjupad översiktsplan för centrum satte sig fastighetsägarna och väntade på den i stället. Nu ser man att det inte blir några stora projekt där och då är Frostaliden mer intressant igen. Det området kommer att komma i gång nu, säger Orvar Eriksson (C), ordförande i byggnadsnämnden.