01 nov 2014 07:00

07 jan 2015 10:22

Korvhandlartvist vid vägs ände

HD säger nej till prövningstillstånd

Nu sätts punkt i tvisten mellan korvhandlaren Mikael Andersson och Skövde kommun. Detta sedan Högsta domstolen sagt nej till att ta upp ärendet om inspektionsavgifter till prövning.

Mikael Andersson från Skövde, som mellan 2007 och 2011 drev ett mobilt gatukök, hade debiterats och även betalt för åtta timmars kontroll per år.

Detta trots att han bara hade fått två besök på totalt fyra timmar under två år.

Eftersom han ansåg att han betalt mer för kontrollen av sin verksamhet än den motprestation som kommunen gett honom, stämde han Skövde kommun med krav på återbetalning av inspektionsavgifter på totalt 15 822 kronor.

Uppmärksammad tvist

I oktober 2012 dömde Skaraborgs tingsrätt till Skövde kommuns fördel. Andersson överklagade till hovrätten som i november i fjol fastställde tingsrättens dom.

Andersson överklagade då, med hjälp av sitt juridiska ombud Sebastian Scheiman vid Centrum för rättvisa, till Högsta domstolen, HD.

Men nu har HD sagt nej till prövningstillstånd. Därmed sätts punkt för den mycket uppmärksammade tvisten.

Ska täcka kostnaderna

Under hela rättsprocessen har Skövde kommun hävdat att kontroll­­avgiften inte enbart omfattar kostnaderna för besök hos en näringsidkare utan att det är en avgift som ska täcka kostnaderna för kontrollverksamheten i dess helhet.

Avgiften fastställs efter en schablon och debiteringen behöver inte motsvaras av ett visst antal årliga kontrolltimmar hos varje verksamhetsutövare.

Både tingsrätt och hovrätt har delat kommunens inställning.

Mikael Andersson från Skövde, som mellan 2007 och 2011 drev ett mobilt gatukök, hade debiterats och även betalt för åtta timmars kontroll per år.

Detta trots att han bara hade fått två besök på totalt fyra timmar under två år.

Eftersom han ansåg att han betalt mer för kontrollen av sin verksamhet än den motprestation som kommunen gett honom, stämde han Skövde kommun med krav på återbetalning av inspektionsavgifter på totalt 15 822 kronor.

Uppmärksammad tvist

I oktober 2012 dömde Skaraborgs tingsrätt till Skövde kommuns fördel. Andersson överklagade till hovrätten som i november i fjol fastställde tingsrättens dom.

Andersson överklagade då, med hjälp av sitt juridiska ombud Sebastian Scheiman vid Centrum för rättvisa, till Högsta domstolen, HD.

Men nu har HD sagt nej till prövningstillstånd. Därmed sätts punkt för den mycket uppmärksammade tvisten.

Ska täcka kostnaderna

Under hela rättsprocessen har Skövde kommun hävdat att kontroll­­avgiften inte enbart omfattar kostnaderna för besök hos en näringsidkare utan att det är en avgift som ska täcka kostnaderna för kontrollverksamheten i dess helhet.

Avgiften fastställs efter en schablon och debiteringen behöver inte motsvaras av ett visst antal årliga kontrolltimmar hos varje verksamhetsutövare.

Både tingsrätt och hovrätt har delat kommunens inställning.

  • Lars Berthilsson