02 nov 2014 13:00

23 jan 2015 15:30

Fler studenter från andra länder

HÖGSKOLAN: Cirka 170 började på Högskolan i Skövde i höst

Internationella studenter ökar i Sverige efter den kraftiga nedgången för tre år sedan. Den här hösten ökade antalet antagna studenter med 16 procent på Högskolan i Skövde.

Cirka 170 utländska studenter började studera på Högskolan i Skövde när årets hösttermin startade. Ett 100-tal av dem har kommit genom olika utbytesprogram och ett 70-tal är internationella magister- och masterstudenter.

Ansökningarna från internationella studenter till lärosäten i Sverige ökar igen efter den kraftiga nedgången för tre år sedan.

Hösten 2011 införde Sverige anmälnings- och studieavgifter för utländska studenter från länder utanför EU/EES-regionen samt Schweiz som inte medverkade i ett utbyte. Det resulterade i att antalet studenter från andra länder minskade rejält.

Ansökningar från utlandet minskade nationellt sett med 79 procent den hösten, från nära 125 000 till drygt 25 000.

Utbildningsdepartementet menade då att det var exakt den effekten man ville åt, och att många sökande endast belastade systemet. Samt att det då var många tusen som sökte men betydligt färre som började.

Källor: Högskolan i Skövde, tidningen Studentliv och migrationsinfo.se (forskning och statistik).

Cirka 170 utländska studenter började studera på Högskolan i Skövde när årets hösttermin startade. Ett 100-tal av dem har kommit genom olika utbytesprogram och ett 70-tal är internationella magister- och masterstudenter.

Ansökningarna från internationella studenter till lärosäten i Sverige ökar igen efter den kraftiga nedgången för tre år sedan.

Hösten 2011 införde Sverige anmälnings- och studieavgifter för utländska studenter från länder utanför EU/EES-regionen samt Schweiz som inte medverkade i ett utbyte. Det resulterade i att antalet studenter från andra länder minskade rejält.

Ansökningar från utlandet minskade nationellt sett med 79 procent den hösten, från nära 125 000 till drygt 25 000.

Utbildningsdepartementet menade då att det var exakt den effekten man ville åt, och att många sökande endast belastade systemet. Samt att det då var många tusen som sökte men betydligt färre som började.

Källor: Högskolan i Skövde, tidningen Studentliv och migrationsinfo.se (forskning och statistik).

Studiekostnader i Skövde

Högskolan i Skövde har två olika prisklasser beroende på vilket ämnesområde programmen eller kurserna ingår i.

I prisgrupp 1 kostar masterprogrammen 90 000 kronor per akademiskt år (60 högskolepoäng).

I prisgrupp 2 kostar masterprogrammen 125 000 kronor per akademiskt år (60 högskolepoäng).

Enstaka kurser kostar 2 000 kronor i prisgrupp 1 och 2 500 i prisgrupp 2.

I prisgrupp 1 ingår humaniora, juridik och lärarutbildning etc, och i prisgupp 2 ingår teknik, biovetenskap, hälsa och informationsteknologi etc.

Priserna gäller för läsåret 2014–2015.

Källa: Högskolan i Skövde

International committee

På Högskolan i Skövde finns inom studentkåren en förening som heter International committee, IC. De välkomnar alla internationella studenter och arrangerar en introduktionsvecka med aktiviteter. Det är också hit studenterna kan vända sig med alla frågor som dyker upp.

– Vi ordnar också resor och fester. Den största upplevelsen brukar vara Lapplandsresan där vi besöker samer, åker hundspann och tittar på norrsken, säger Andreas Telander, ordförande i IC.

IC är med i Erasmus student network, ESN, som är den största studentföreningen i Europa. De arrangerar varje år en kryssning för sina medlemmar.

Källa: