03 nov 2014 13:44

07 jan 2015 10:02

Center för tortyrskadade

Sedan länge finns det ett behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Skövde. Snart ska det öppna ännu ett i Västra Götaland.

Till våren öppnas nämligen ett liknande center i Göteborg. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg har gett klartecken för regional finansiering och tillgängligheten för de som drabbats blir betydligt bättre. Centret drivs i samarbete med Röda Korset.

Den närmaste tiden väntas 2 000 personer, varav flera med posttraumatiskt stressyndrom, per år komma till Göteborg.

Till våren öppnas nämligen ett liknande center i Göteborg. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg har gett klartecken för regional finansiering och tillgängligheten för de som drabbats blir betydligt bättre. Centret drivs i samarbete med Röda Korset.

Den närmaste tiden väntas 2 000 personer, varav flera med posttraumatiskt stressyndrom, per år komma till Göteborg.