03 nov 2014 17:30

23 jan 2015 15:53

Tusen foster skadas av alkohol

Varje år föds ungefär 1 000 barn med förändrad fosterutveckling på grund av alkoholintag under graviditeten.

Med utgångspunkt i dessa mörka siffror startar uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol.

– Enligt Folkhälsomyndighetens siffror är det 13 procent som har ett riskbruksbeteende och många vet nog inte ens om det, säger Therése Lagerin, drogförebyggande samordnare på socialförvaltningen i Skövde kommun.

Med riskbeteende menas om en man dricker 14 glas i veckan och en kvinna nio glas. Ett glas definieras som fyra centiliters starksprit eller en 33 centiliters starköl.

– Men det är inte bara mängden som styr, det är också genetiskt betingat så varför chansa med alkoholen? säger Petra Berghäll från nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

Skador för livet

I år har samarbetspartnerna Skövde kommun, IOGT-NTO och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) valt att fokusera på riskerna med att dricka alkohol under graviditeten. På torsdag den 6:e november håller Cecilia Johansson från Vara en föreläsning om sitt liv med sjukdom fetalt alkoholsyndrom som hon lider av på grund av sin mammas alkoholintag.

En effekt av uppmärksamhetsveckan tidigare år har bland annat varit en ökad mängd samtal till IOGT-NTO.

– Det är många anhöriga som ringer och är oroliga eller vill veta mer. Då får de prata med en socionom hos oss, säger Petra Berghäll.

Innan och efter föreläsningen kommer det också att hållas en minimässa med flera organisationer på plats där den som har frågor kan få mer information och råd.

Med utgångspunkt i dessa mörka siffror startar uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol.

– Enligt Folkhälsomyndighetens siffror är det 13 procent som har ett riskbruksbeteende och många vet nog inte ens om det, säger Therése Lagerin, drogförebyggande samordnare på socialförvaltningen i Skövde kommun.

Med riskbeteende menas om en man dricker 14 glas i veckan och en kvinna nio glas. Ett glas definieras som fyra centiliters starksprit eller en 33 centiliters starköl.

– Men det är inte bara mängden som styr, det är också genetiskt betingat så varför chansa med alkoholen? säger Petra Berghäll från nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

Skador för livet

I år har samarbetspartnerna Skövde kommun, IOGT-NTO och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) valt att fokusera på riskerna med att dricka alkohol under graviditeten. På torsdag den 6:e november håller Cecilia Johansson från Vara en föreläsning om sitt liv med sjukdom fetalt alkoholsyndrom som hon lider av på grund av sin mammas alkoholintag.

En effekt av uppmärksamhetsveckan tidigare år har bland annat varit en ökad mängd samtal till IOGT-NTO.

– Det är många anhöriga som ringer och är oroliga eller vill veta mer. Då får de prata med en socionom hos oss, säger Petra Berghäll.

Innan och efter föreläsningen kommer det också att hållas en minimässa med flera organisationer på plats där den som har frågor kan få mer information och råd.

  • Magnus Ornhammar