04 nov 2014 13:44

07 jan 2015 10:02

Slutkopierat för föreningar

För en mindre kostnad har föreningar i Skövde kunnat kopiera upp handlingar på stadshuset i Skövde men den möjligheten tas nu bort.

Sedan länge har fritidsförvaltningen i Skövde låtit lokala föreningar kopiera upp papper till en låg kostnad i stadshuset. Men från årsskiftet försvinner den tjänsten.

– Det är någon form av illojal konkurrens mot Skövdeföretag som tillhandahåller kopieringstjänster, och bland annat därför drar vi tillbaka tjänsten, säger Kaj-Eve Enroth (FP), ordförande i fritidsnämnden som nyligen beslutade om förändringen.

Tjänsten har dessutom utnyttjats i allt mindre grad av föreningar och i dag är det endast ett fåtal som använder den.

Sedan länge har fritidsförvaltningen i Skövde låtit lokala föreningar kopiera upp papper till en låg kostnad i stadshuset. Men från årsskiftet försvinner den tjänsten.

– Det är någon form av illojal konkurrens mot Skövdeföretag som tillhandahåller kopieringstjänster, och bland annat därför drar vi tillbaka tjänsten, säger Kaj-Eve Enroth (FP), ordförande i fritidsnämnden som nyligen beslutade om förändringen.

Tjänsten har dessutom utnyttjats i allt mindre grad av föreningar och i dag är det endast ett fåtal som använder den.