04 nov 2014 16:51

07 jan 2015 10:22

Hagen mister anläggningsstöd

Från nästa vinter räknar kommunen med att inte behöva använda Hagens värmestuga eller omklädningsrum på Billingen.

Sedan mitten av 1990-talet har IF Hagen fått ett anläggningsstöd av kommunen för att hålla omklädningsrum och värmestuga öppna för allmänheten på Billingens fritidsområde. Men kommunen bygger nu en egen servicebyggnad – med bland annat omklädningsrum, värmestuga och toaletter – och behovet av Hagens lokaler försvinner då. Fritidsnämnden har beslutat att betala ut 12 000 kronor i anläggningsstöd för perioden 1 januari – 31 mars 2015 och till vintern 2015-2016 ska den nya byggnaden vara klar.

Sedan mitten av 1990-talet har IF Hagen fått ett anläggningsstöd av kommunen för att hålla omklädningsrum och värmestuga öppna för allmänheten på Billingens fritidsområde. Men kommunen bygger nu en egen servicebyggnad – med bland annat omklädningsrum, värmestuga och toaletter – och behovet av Hagens lokaler försvinner då. Fritidsnämnden har beslutat att betala ut 12 000 kronor i anläggningsstöd för perioden 1 januari – 31 mars 2015 och till vintern 2015-2016 ska den nya byggnaden vara klar.