04 nov 2014 05:00

23 jan 2015 15:53

Akutmottagningen klarar inte målen

Akutmottagningarna vid Skaraborgs sjukhus toppar statistiken för regionen men ligger en bra bit under målen.
– Vi jobbar effektivt, men målen går inte att nå, säger områdeschefen Hans Halén.

Enligt den kravnivå som gäller ska 60 procent av patienterna, som bedöms ha störst behov av akut omhändertagande, till akuten ha haft en första läkarkontakt inom en timma. Hos Skaraborgs sjukhus fick 44 procent i den patientkategorin träffa en läkare inom 60 minuter. Snittet i regionen var 40 procent och lasarettet i Alingsås (48 procent) hade den bästa siffran, enligt regionens statistik.

90 procent av de aktuella patienterna ska, enligt kravnivån, vara klara på akuten inom fyra timmar. Antingen ska de vara färdigbehandlade eller inskrivna på någon avdelning. Skas klarade det för 65 procent av patienterna under september. Regionsnittet låg på 54 procent och Alingsås (63) var näst bäst.

Halén betonar att akutprocesserna fungerar bra i både Skövde och Lidköping, att personalen är duktig och att arbetet sköts effektivt.

– Men vi kommer aldrig att klara målen, det finns en gräns för vad vi klarar av. Inflödet ökar hela tiden och i Skövde är lokalerna inte alls anpassade till det.

Han tillägger:

– Men vi når den medicinska säkerheten.

Missar pengar

78 procent av patienterna på Skas hade, den sista september, väntat kortare tid än tre månader på sitt första besök. I januari var siffran 93 procent. Avseende behandlingarna hade 87 procent väntat kortare än tre månader den sista september, mot 86 procent i januari.

I hela regionen väntade, i september, 15 399 patienter på sitt första besök, vilket var nästan 5 000 fler än för ett år sedan. 4 738 väntade på operation eller behandling, vilket var drygt 1 000 fler än under september 2013.

Växande köer och längre väntetider gör att Västra Götaland inte får lika mycket pengar från den statliga kömiljarden, som ska stimulera tillgänglighet, som tidigare. Det gäller att komma upp i över 70 procent avseende besök och behandling inom 60 dagar. Under september nådde regionen 62 respektive 68 procent i de två kategorierna, och fick inga statliga pengar. Under årets första nio månader har regionen fått 55,5 miljoner ur kömiljarden. Efter september förra året hade drygt 90 miljoner hamnat i Västra Götaland och under hela fjolåret blev det 118,5 miljoner.

43 procent av de som ringde till sjukvårdsrådgivningen (1177) fick svar inom tre minuter. Målet är 90 procent och enheten som finns i Skaraborg kom upp i 41 procent. Snittet i riket låg på 48 procent.

Enligt den kravnivå som gäller ska 60 procent av patienterna, som bedöms ha störst behov av akut omhändertagande, till akuten ha haft en första läkarkontakt inom en timma. Hos Skaraborgs sjukhus fick 44 procent i den patientkategorin träffa en läkare inom 60 minuter. Snittet i regionen var 40 procent och lasarettet i Alingsås (48 procent) hade den bästa siffran, enligt regionens statistik.

90 procent av de aktuella patienterna ska, enligt kravnivån, vara klara på akuten inom fyra timmar. Antingen ska de vara färdigbehandlade eller inskrivna på någon avdelning. Skas klarade det för 65 procent av patienterna under september. Regionsnittet låg på 54 procent och Alingsås (63) var näst bäst.

Halén betonar att akutprocesserna fungerar bra i både Skövde och Lidköping, att personalen är duktig och att arbetet sköts effektivt.

– Men vi kommer aldrig att klara målen, det finns en gräns för vad vi klarar av. Inflödet ökar hela tiden och i Skövde är lokalerna inte alls anpassade till det.

Han tillägger:

– Men vi når den medicinska säkerheten.

Missar pengar

78 procent av patienterna på Skas hade, den sista september, väntat kortare tid än tre månader på sitt första besök. I januari var siffran 93 procent. Avseende behandlingarna hade 87 procent väntat kortare än tre månader den sista september, mot 86 procent i januari.

I hela regionen väntade, i september, 15 399 patienter på sitt första besök, vilket var nästan 5 000 fler än för ett år sedan. 4 738 väntade på operation eller behandling, vilket var drygt 1 000 fler än under september 2013.

Växande köer och längre väntetider gör att Västra Götaland inte får lika mycket pengar från den statliga kömiljarden, som ska stimulera tillgänglighet, som tidigare. Det gäller att komma upp i över 70 procent avseende besök och behandling inom 60 dagar. Under september nådde regionen 62 respektive 68 procent i de två kategorierna, och fick inga statliga pengar. Under årets första nio månader har regionen fått 55,5 miljoner ur kömiljarden. Efter september förra året hade drygt 90 miljoner hamnat i Västra Götaland och under hela fjolåret blev det 118,5 miljoner.

43 procent av de som ringde till sjukvårdsrådgivningen (1177) fick svar inom tre minuter. Målet är 90 procent och enheten som finns i Skaraborg kom upp i 41 procent. Snittet i riket låg på 48 procent.

  • Alf Ehn