04 nov 2014 14:00

23 jan 2015 15:53

Förälder anmäler till Skolinspektionen

Ett barn på en grundskola i Skövde har i flera års tid utsatts för kränkande behandling uppger föräldern som nu anmäler ärendet till Skolinspektionen. Föräldern håller dessutom sitt barn hemma från skolan.

Enligt anmälan till Skolinspektionen, som gjordes tidigare i oktober, har barnet utsatts för ett stort antal kränkningar på grundskolan i Skövde. Föräldern har i anmälan preciserat hur barnet misshandlats, hotats, mobbats på andra sätt och även utsatts för diskriminering. Enligt föräldern har mobbningen pågått nästan dagligen i tre års tid.

Nu har det gått så långt att föräldern inte vill släppa iväg barnet till skolan, barnet får vara hemma tills man hittar en annan lämplig skola. Föräldern uppger också att barnet mår dåligt och vaknar på morgonen med både huvudvärk och magont.

Föräldern har också varit i kontakt med skolans rektor och Gustaf Olsson, skolchef i Skövde.

Skolinspektionen kräver nu svar från kommunen. Senast den 17 november ska kommunen ha redovisat sin uppfattning om vad som hänt vid de anmälda händelserna.

Enligt anmälan till Skolinspektionen, som gjordes tidigare i oktober, har barnet utsatts för ett stort antal kränkningar på grundskolan i Skövde. Föräldern har i anmälan preciserat hur barnet misshandlats, hotats, mobbats på andra sätt och även utsatts för diskriminering. Enligt föräldern har mobbningen pågått nästan dagligen i tre års tid.

Nu har det gått så långt att föräldern inte vill släppa iväg barnet till skolan, barnet får vara hemma tills man hittar en annan lämplig skola. Föräldern uppger också att barnet mår dåligt och vaknar på morgonen med både huvudvärk och magont.

Föräldern har också varit i kontakt med skolans rektor och Gustaf Olsson, skolchef i Skövde.

Skolinspektionen kräver nu svar från kommunen. Senast den 17 november ska kommunen ha redovisat sin uppfattning om vad som hänt vid de anmälda händelserna.