05 nov 2014 10:00

07 jan 2015 10:22

Underlättar med kategorisering

Fritidsnämnden i Skövde konstaterar glädjande att fler och fler idrottsförbund vill använda kommunens anläggningar.

För att underlätta handläggningen vid mindre bokningar så har förbunden nu fördelats i de olika grupper som styr vilken eventuell hyressubvention som utgår. Fram över kommer det alltså vara en tydligare skillnad på att som förbund ha sitt säte i Skövde kommun eller inte. Exempelvis kostar en timmes hallhyra 100 kronor om förbundet har säte i Skövde, och 300 kronor i annat fall.

För att underlätta handläggningen vid mindre bokningar så har förbunden nu fördelats i de olika grupper som styr vilken eventuell hyressubvention som utgår. Fram över kommer det alltså vara en tydligare skillnad på att som förbund ha sitt säte i Skövde kommun eller inte. Exempelvis kostar en timmes hallhyra 100 kronor om förbundet har säte i Skövde, och 300 kronor i annat fall.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.