05 nov 2014 11:19

07 jan 2015 10:22

Jobbsökande lärare JO-anmäler

En man som har sökt en tjänst på Högskolan i Skövde har nu JO-anmält skolan eftersom tillsättningen av den utannonserade tjänsten avbröts utan motivering.

Mannen som har anmält Högskolan i Skövde till Justitieombudsmannen, JO, sökte tidigare en utannonserad lärartjänst. Men tillsättningen av tjänsten har avbrutits och detta har i och för sig läraren varit med om tidigare. Det han reagerar mot är att högskolan inte tänker motivera sitt beslut, säger han i anmälan. Han framhåller att tillsättningar har avbrutits har alltid utförliga motiveringar till varför alltid lämnats på begäran.

Dessutom hävdar han att han aldrig tidigare har upplevt att en tillsättning avbryts i ett så sent skede, när intervjuer redan har genomförts.

Han anser att det vore rimligt att han får en förklaring av högskolan och hoppas nu att JO anser detsamma.

”Motiveringen borde omfatta en redogörelse för hur bemanningen på vårterminen 2015 nu ska lösas, efter de under intervjun menade att de hade ett stort lärarbehov då.

Mannen som har anmält Högskolan i Skövde till Justitieombudsmannen, JO, sökte tidigare en utannonserad lärartjänst. Men tillsättningen av tjänsten har avbrutits och detta har i och för sig läraren varit med om tidigare. Det han reagerar mot är att högskolan inte tänker motivera sitt beslut, säger han i anmälan. Han framhåller att tillsättningar har avbrutits har alltid utförliga motiveringar till varför alltid lämnats på begäran.

Dessutom hävdar han att han aldrig tidigare har upplevt att en tillsättning avbryts i ett så sent skede, när intervjuer redan har genomförts.

Han anser att det vore rimligt att han får en förklaring av högskolan och hoppas nu att JO anser detsamma.

”Motiveringen borde omfatta en redogörelse för hur bemanningen på vårterminen 2015 nu ska lösas, efter de under intervjun menade att de hade ett stort lärarbehov då.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.