05 nov 2014 17:41

07 jan 2015 10:02

Ska utreda eldning

Miljösamverkan östra Skaraborg hittade en avfallshög med utbrända fälgar efter ett anonymt tips.

Efter ett anonymt klagomål åkte inspektörer från Miljösamverkan östra Skaraborg till en adress i Skövde kommun där det skulle ha eldats avfall som plast och gummi. Vid inspektionen så Mös-personalen en hög med bland annat fälgar och annan metall och marken runt omkring var utbränd. Miljösamverkan östra Skaraborg konstaterar att klagomålet var befogat och troligen kommer ärendet att utredas vidare.

Efter ett anonymt klagomål åkte inspektörer från Miljösamverkan östra Skaraborg till en adress i Skövde kommun där det skulle ha eldats avfall som plast och gummi. Vid inspektionen så Mös-personalen en hög med bland annat fälgar och annan metall och marken runt omkring var utbränd. Miljösamverkan östra Skaraborg konstaterar att klagomålet var befogat och troligen kommer ärendet att utredas vidare.