05 nov 2014 19:01

07 jan 2015 10:02

Alla ska kunna se sin journal

VÄSTRA GÖTALAND: HSU-beslut ska ge ökad delaktighet

Inom tre år ska alla invånare i Västra Götaland ha tillgång till sin journal via nätet.

Under tisdagen beslöt hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU, att plocka fram en plan för hur införandet av så kallade ”säkra e-tjänster för journalinformation”. Ett syfte är att göra patienterna mer delaktiva i den egna vården, genom att ha tillgång till uppgifterna i journalen.

Olika system

På grund av att flera av journalsystemen i regionen är olika, måste införandet ske i olika etapper. De tekniska förutsättningarna varierar och systemen måste anpassas till en lösning som är gemensam för hela landet.

Därför måste införandet ske i olika etapper. HSU föreslår att mödrahälsovården och förlossning blir först att ansluta sig.

Sedan kommer sjukhusens journalsystem. Primärvårdens system föreslås ansluta till systemet i den avslutande etappen.

Regionstyrelsen ska plocka fram en plan, med regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering.

Under tisdagen beslöt hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU, att plocka fram en plan för hur införandet av så kallade ”säkra e-tjänster för journalinformation”. Ett syfte är att göra patienterna mer delaktiva i den egna vården, genom att ha tillgång till uppgifterna i journalen.

Olika system

På grund av att flera av journalsystemen i regionen är olika, måste införandet ske i olika etapper. De tekniska förutsättningarna varierar och systemen måste anpassas till en lösning som är gemensam för hela landet.

Därför måste införandet ske i olika etapper. HSU föreslår att mödrahälsovården och förlossning blir först att ansluta sig.

Sedan kommer sjukhusens journalsystem. Primärvårdens system föreslås ansluta till systemet i den avslutande etappen.

Regionstyrelsen ska plocka fram en plan, med regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering.

  • Alf Ehn