06 nov 2014 11:51

07 jan 2015 10:02

Polisen tar krafttag mot spice

Polisen i Skaraborg har nu tagit krafttag för att får ner användningen av den lömska drogen spice bland ungdomar. Oroande är att drogen används av väldigt unga ungdomar – den yngsta som polisen kommit i kontakt med är bara 13 år.

SLA har i ett flertal artiklar den senaste tiden beskrivit hur spiceanvändningen har ökat bland ungdomarna i området. Nu har också polisen i en riktad insats tagit krafttag för att minska tillgången på den mycket lömska drogen som i värsta fall kan leda till svåra njurskador. Polisen har på bred front ingripit mot ett stort antal ungdomar och man försöker också få dem – och deras föräldrar – medvetna om de stora riskerna med drogen. På torsdagen redogjorde polisen för resultat av insatsen hittills.

– Vi märker fortfarande att ungdomar tror att alkohol är mycket farligare än spice. Drogen köps på nätet och eftersom all spice inte är olaglig tror många ungdomar också att den är ofarlig, vilket alltså är helt fel, säger Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsenhet östra Skaraborg.

Texten uppdateras senare.

SLA har i ett flertal artiklar den senaste tiden beskrivit hur spiceanvändningen har ökat bland ungdomarna i området. Nu har också polisen i en riktad insats tagit krafttag för att minska tillgången på den mycket lömska drogen som i värsta fall kan leda till svåra njurskador. Polisen har på bred front ingripit mot ett stort antal ungdomar och man försöker också få dem – och deras föräldrar – medvetna om de stora riskerna med drogen. På torsdagen redogjorde polisen för resultat av insatsen hittills.

– Vi märker fortfarande att ungdomar tror att alkohol är mycket farligare än spice. Drogen köps på nätet och eftersom all spice inte är olaglig tror många ungdomar också att den är ofarlig, vilket alltså är helt fel, säger Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsenhet östra Skaraborg.

Texten uppdateras senare.