06 nov 2014 22:03

23 jan 2015 15:53

"Ett starkt lag för Skövde"

SKÖVDE: Nominering till nämnder

Moderaterna har nu lagt fram sitt förslag på nomineringar till kommunens nämnder och bolag.
– Genom nomineringsprocessen har vi försökt bygga ett lag som är bra för Skövde, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Efter höstens val har moderaterna nu tilldelats ordförandeposten i samtliga bolag utom Skövde Elnät. Situationen är jämförbar med nämnderna där samtliga ordförandeposterna utom barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden besätts av partiet. Katarina Jonsson är nöjd med nomineringsprocessen.

– Vi har haft många intresserade kandidater så vi har verkligen inte behövt leta. Jag tycker vi har fått en bra blandning av både kön och ålder i både nämnder och bolag, säger Jonsson.

Hon betonar även att samarbetet med allianspartierna har varit viktigt i nomineringsarbetet.

– Vi har haft en bra dialog där vi har komponerat för att hitta en bra dynamik av människor som utgör ett bra lag, säger Jonsson.

Fem personer som för första gången kan greppa ordförandeklubban är Magnus Hammar Borsch (Byggnadsnämnden), Marie Guhrén (Arvodesnämnden), Therese Sahlström (Vård och omsorg), Michael Nimstad (Skövde flygplats) samt Martin Odenö (AÖS). Tord Gustafsson är åter tillbaka i politiken och blir ordförande i Kreativa Hus AB samtidigt som Torbjörn Bergman lämnar sin ordförandepost i MÖS och nomineras istället till servicenämnden. Johan Fogelberg går från servicenämnden till AB Skövdebostäder.

Efter höstens val har moderaterna nu tilldelats ordförandeposten i samtliga bolag utom Skövde Elnät. Situationen är jämförbar med nämnderna där samtliga ordförandeposterna utom barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden besätts av partiet. Katarina Jonsson är nöjd med nomineringsprocessen.

– Vi har haft många intresserade kandidater så vi har verkligen inte behövt leta. Jag tycker vi har fått en bra blandning av både kön och ålder i både nämnder och bolag, säger Jonsson.

Hon betonar även att samarbetet med allianspartierna har varit viktigt i nomineringsarbetet.

– Vi har haft en bra dialog där vi har komponerat för att hitta en bra dynamik av människor som utgör ett bra lag, säger Jonsson.

Fem personer som för första gången kan greppa ordförandeklubban är Magnus Hammar Borsch (Byggnadsnämnden), Marie Guhrén (Arvodesnämnden), Therese Sahlström (Vård och omsorg), Michael Nimstad (Skövde flygplats) samt Martin Odenö (AÖS). Tord Gustafsson är åter tillbaka i politiken och blir ordförande i Kreativa Hus AB samtidigt som Torbjörn Bergman lämnar sin ordförandepost i MÖS och nomineras istället till servicenämnden. Johan Fogelberg går från servicenämnden till AB Skövdebostäder.