07 nov 2014 05:00

23 jan 2015 15:53

Polisen tar krafttag mot spice

NYHETER: 160 ungdomar fast för droganvändning

Polisen i Skaraborg har nu tagit krafttag i en riktad insats för att får ner användningen av den lömska drogen spice bland ungdomar. Oroande är att drogen används av väldigt unga ungdomar – den yngsta som polisen kommit i kontakt med är 13 år.

SLA har i flera artiklar belyst hur spiceanvändningen har ökat bland ungdomarna. Drogen klickas lätt och relativt billigt hem från internet – cirka 120 kronor för ett gram som motsvarar ungefär en till två doser. Men vad ungdomarna inte förstår är att drogen inte alls är ofarlig. Tvärtom. Spice kan ge ett aggressivt beteende, personlighetsförändringar, psykoser och allvarliga njurskador. Ett stort antal fall har uppmärksammats i landet där spiceanvändare först till sjukhus, minst ett dödsfall kopplas också till drogen.

160 ungdomar

När Skaraborgspolisen hade fått in över hundra tips, med bland annat namn på spiceanvändare, beslutade man att ta ett krafttag i en riktad insats. Syftet är att minska tillgången på den lömska drogen. Insatsen har hittills bland annat riktat sig bland annat mot skolor i Lidköping, Skövde och Töreboda. Polisen har på bred front ingripit mot ett stort antal ungdomar och man försöker också få dem medvetna om de stora riskerna med drogen.

På torsdagen redogjorde polisen för resultat av insatsen. Totalt har man under den senaste månaden hittat 160 ungdomar – den yngsta 13 år – i de 15 kommunerna i Skarborg som använt droger och nu misstänks för eget bruk. Då handlar det inte bara om spice utan även om cannabis och hasch.

Samverkan avgörande

– I dag är spice den största drogen och det är inte bara ”problembarn” som använder den. Vi märker också fortfarande att ungdomar tror att alkohol är mycket farligare än spice. Eftersom all spice inte är olaglig tror de att den är ofarlig, säger Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsenhet östra Skaraborg.

Av hundratalet spicevarianter är bara cirka en tredjedel olagliga i Sverige. Det kommer hela tiden ut nya oklassade varianter med andra substanser, med de farliga effekterna är de samma.

– Detta gör att vi ligger steget efter.

Men polisen är inte uppgiven. Arbetet fortsätter oförtrutet, men samverkan är avgörande.

– Med socialen, kommunerna, skolorna och framför allt med föräldrarna. Föräldrarna måste vara vakna på förändringar hos ungdomarna och ha koll på vad de gör med sina pengar.

SLA har i flera artiklar belyst hur spiceanvändningen har ökat bland ungdomarna. Drogen klickas lätt och relativt billigt hem från internet – cirka 120 kronor för ett gram som motsvarar ungefär en till två doser. Men vad ungdomarna inte förstår är att drogen inte alls är ofarlig. Tvärtom. Spice kan ge ett aggressivt beteende, personlighetsförändringar, psykoser och allvarliga njurskador. Ett stort antal fall har uppmärksammats i landet där spiceanvändare först till sjukhus, minst ett dödsfall kopplas också till drogen.

160 ungdomar

När Skaraborgspolisen hade fått in över hundra tips, med bland annat namn på spiceanvändare, beslutade man att ta ett krafttag i en riktad insats. Syftet är att minska tillgången på den lömska drogen. Insatsen har hittills bland annat riktat sig bland annat mot skolor i Lidköping, Skövde och Töreboda. Polisen har på bred front ingripit mot ett stort antal ungdomar och man försöker också få dem medvetna om de stora riskerna med drogen.

På torsdagen redogjorde polisen för resultat av insatsen. Totalt har man under den senaste månaden hittat 160 ungdomar – den yngsta 13 år – i de 15 kommunerna i Skarborg som använt droger och nu misstänks för eget bruk. Då handlar det inte bara om spice utan även om cannabis och hasch.

Samverkan avgörande

– I dag är spice den största drogen och det är inte bara ”problembarn” som använder den. Vi märker också fortfarande att ungdomar tror att alkohol är mycket farligare än spice. Eftersom all spice inte är olaglig tror de att den är ofarlig, säger Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid polisens ungdomsenhet östra Skaraborg.

Av hundratalet spicevarianter är bara cirka en tredjedel olagliga i Sverige. Det kommer hela tiden ut nya oklassade varianter med andra substanser, med de farliga effekterna är de samma.

– Detta gör att vi ligger steget efter.

Men polisen är inte uppgiven. Arbetet fortsätter oförtrutet, men samverkan är avgörande.

– Med socialen, kommunerna, skolorna och framför allt med föräldrarna. Föräldrarna måste vara vakna på förändringar hos ungdomarna och ha koll på vad de gör med sina pengar.