07 nov 2014 16:15

23 jan 2015 15:53

Trafikolycka vid Karstorpsrondellen

En trafikolycka med tre personbilar inblandade inträffade strax efter klockan 16 vid infarten till Statoil vid Karstorpsrondellen i Skövde.

Två personer har hittills förts till sjukhus med ambulans enligt räddningspersonal på plats. Det är ännu inte känt hur pass allvarliga skador dessa personer ådragit sig.

Olyckan orsakades sannolikt av att en av bilarna missade att ta hänsyn till väjningsplikten i korsningen Karstorpsvägen-Handelsvägen, uppger polisens yttre befäl Stefan Broberg till SLA.

En trafikolycka med tre personbilar inblandade inträffade strax efter klockan 16 vid infarten till Statoil vid Karstorpsrondellen i Skövde.

Två personer har hittills förts till sjukhus med ambulans enligt räddningspersonal på plats. Det är ännu inte känt hur pass allvarliga skador dessa personer ådragit sig.

Olyckan orsakades sannolikt av att en av bilarna missade att ta hänsyn till väjningsplikten i korsningen Karstorpsvägen-Handelsvägen, uppger polisens yttre befäl Stefan Broberg till SLA.