09 nov 2014 14:47

07 jan 2015 10:22

Risk för patientsäkerheten

SKARABORG: Ivo kritiskt efter granskning av regionens sjukhus

Tio av sexton tillfrågade vid Skaraborgs sjukhus menade att patientsäkerheten bara delvis eller inte alls kunde garanteras i somras, enligt en inspektion av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Under sommarens inspektion granskades bland annat bemanningen vid flera sjukhus, bland annat Skas i Skövde och Falköping, i regionen. Ivo konstaterar att det fanns en stor andel anställda som upplevde att patientsäkerheten inte kunde garanteras.

På Skas menade bara sex av sexton tillfrågade att bemanningen och kompetensen var tillräcklig för att patienterna inte ska skadas av vården. Sju instämde bara delvis medan tre inte instämde alls.

– Arbetsmiljön har varit ansträngd i och med att belastningen på den personal som varit i tjänst har varit hög. Det är klart att då upplever att man känner en risk för patienterna, säger Skas Stefan Håkansson till Västnytt.

Lägre bemanning

Ivo konstaterar att det på samtliga besökta förvaltningar fanns intervjupersoner som sa att enheten hade lägre bemanning än vad som var fastställt på schemat. Vid varje förvaltning tjänstgjorde icke legitimerade läkare, som exempelvis slutfört termin nio på utbildningen, avlagt läkarexamen eller var AT-läkare. Vid Skas fanns olegitimerade sjuksköterskor som fullgjort sina studier till och med den femte terminen.

Under 2015 kommer Ivo att öppna ett tillsynsärende vid kirurgen på sjukhuset i Borås, avseende planering av bemanning och kompetens inför sommaren.

Under sommarens inspektion granskades bland annat bemanningen vid flera sjukhus, bland annat Skas i Skövde och Falköping, i regionen. Ivo konstaterar att det fanns en stor andel anställda som upplevde att patientsäkerheten inte kunde garanteras.

På Skas menade bara sex av sexton tillfrågade att bemanningen och kompetensen var tillräcklig för att patienterna inte ska skadas av vården. Sju instämde bara delvis medan tre inte instämde alls.

– Arbetsmiljön har varit ansträngd i och med att belastningen på den personal som varit i tjänst har varit hög. Det är klart att då upplever att man känner en risk för patienterna, säger Skas Stefan Håkansson till Västnytt.

Lägre bemanning

Ivo konstaterar att det på samtliga besökta förvaltningar fanns intervjupersoner som sa att enheten hade lägre bemanning än vad som var fastställt på schemat. Vid varje förvaltning tjänstgjorde icke legitimerade läkare, som exempelvis slutfört termin nio på utbildningen, avlagt läkarexamen eller var AT-läkare. Vid Skas fanns olegitimerade sjuksköterskor som fullgjort sina studier till och med den femte terminen.

Under 2015 kommer Ivo att öppna ett tillsynsärende vid kirurgen på sjukhuset i Borås, avseende planering av bemanning och kompetens inför sommaren.

  • Alf Ehn