10 nov 2014 05:00

23 jan 2015 15:53

Journalsystem ska kunna kommunicera

Vårdens olika journalsystem kan inte kommunicera med varandra, men nu agerar de tre största landstingen för att lösa frågan.
– Det borde ha gjorts för länge sedan, säger Martin Andreasson (M).

Trots att regionen är huvudman för flera olika vårdnivåer, kan de olika patientjournalsystemen inte kopplas till varandra. En behandlande läkare på ett sjukhus kan exempelvis inte se vad en kollega inom primärvården skrivit om samma patient. Inte heller är det givet att personalen på vårdcentralen kan se vad en läkare på jourcentralen skrivit om en patient.

– Inne på sjukhusen finns det också olika delar av journalsystemen som inte pratar med varandra. En avdelning kan inte i alla lägen se vad som skrivits på akuten, på några ställen, säger Martin Andreasson.

Regionrådet Martin Andreasson (M), som är engagerad i IT-frågor och bland annat är ordförande för Inera AB, landsting och regioner i samverkan för E-hälsa, betonar att frågan borde ha varit löst för länge sedan.

– Vi ligger ett antal år efter i utvecklingen. Samtidigt har inte lagstiftningen tillåtit en sammanhållen journalform och vården har inte haft kraft att ta det stora grepp som krävs, säger Andreasson.

Målet är att ha samma, som dessutom är kommunicerande, journalsystem för samtliga vårdgivare i hela landet.

– Förhoppningsvis ska även den kommunala omsorgen kunna kopplas på.

De tre stora

Samtliga landsting är i stort sett överens, men det är det tre stora (Stockholm, Skåne och Västra Götaland) som har gått ihop i den komplicerade frågan.

– Det är bättre att tre än 21 gör det. Vi försöker ta det stora greppet och inte låsa in frågan hos landstinget. Systemet som plockas fram ska hålla under en lång tid.

Just nu håller guppen på att ta fram en form av programdirektiv, som bland annat ska ange vilka krav som finns och hur de ska anpassas efter lagstiftning och tekniska förutsättningar. Direktivet ska så småningom vara underlag när det blir dags för upphandling.

Andreasson säger att det är ett stort problem som måste lösas.

– Att det inte finns full information om en patient, kan innebära att patientsäkerheten är i fara. Dessutom är det en arbetsmiljöfråga för all personal.

När kan arbetet vara klart?

– 2017 ska vi nog kunna införa systemet.

Trots att regionen är huvudman för flera olika vårdnivåer, kan de olika patientjournalsystemen inte kopplas till varandra. En behandlande läkare på ett sjukhus kan exempelvis inte se vad en kollega inom primärvården skrivit om samma patient. Inte heller är det givet att personalen på vårdcentralen kan se vad en läkare på jourcentralen skrivit om en patient.

– Inne på sjukhusen finns det också olika delar av journalsystemen som inte pratar med varandra. En avdelning kan inte i alla lägen se vad som skrivits på akuten, på några ställen, säger Martin Andreasson.

Regionrådet Martin Andreasson (M), som är engagerad i IT-frågor och bland annat är ordförande för Inera AB, landsting och regioner i samverkan för E-hälsa, betonar att frågan borde ha varit löst för länge sedan.

– Vi ligger ett antal år efter i utvecklingen. Samtidigt har inte lagstiftningen tillåtit en sammanhållen journalform och vården har inte haft kraft att ta det stora grepp som krävs, säger Andreasson.

Målet är att ha samma, som dessutom är kommunicerande, journalsystem för samtliga vårdgivare i hela landet.

– Förhoppningsvis ska även den kommunala omsorgen kunna kopplas på.

De tre stora

Samtliga landsting är i stort sett överens, men det är det tre stora (Stockholm, Skåne och Västra Götaland) som har gått ihop i den komplicerade frågan.

– Det är bättre att tre än 21 gör det. Vi försöker ta det stora greppet och inte låsa in frågan hos landstinget. Systemet som plockas fram ska hålla under en lång tid.

Just nu håller guppen på att ta fram en form av programdirektiv, som bland annat ska ange vilka krav som finns och hur de ska anpassas efter lagstiftning och tekniska förutsättningar. Direktivet ska så småningom vara underlag när det blir dags för upphandling.

Andreasson säger att det är ett stort problem som måste lösas.

– Att det inte finns full information om en patient, kan innebära att patientsäkerheten är i fara. Dessutom är det en arbetsmiljöfråga för all personal.

När kan arbetet vara klart?

– 2017 ska vi nog kunna införa systemet.

  • Alf Ehn