10 nov 2014 16:30

23 jan 2015 15:53

Nya namn tar plats för Folkpartiet

Nomineringsmöte till nämnder och bolag

Efter Folkpartiets nomineringsmöte står det klart att flera nya personer kliver fram och tar plats i Skövdes kommunala nämnder och bolag.

Folkpartiet har två ordförandeskap men också ett antal ledamöter samt ersättare i Skövdes kommunala nämnder och bolag.

Vid partiets avslutande nomineringsmöte valdes flera nya namn in i politiken:

Elisabeth Fläring blir ledamot i Next Skövde, Sigurd Odenö blir ledamot i valnämnden, Anders Edeskär-Wennberg blir ersättare i servicenämnden och Hans Clausen blir ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

De fyra har ingen tidigare historik inom nämnder eller bolag men det tror partiets Skövdeordförande Ulla-Britt Hagström inte är några problem.

– När vi tappade ett mandat så fick vi inte lika många uppdrag som vi hoppats på, men som det blev så känns det väldigt bra ändå, säger Ulla-Britt Hagström.

Kaj-Eve Enroth blir ordförande i kultur- och fritidsnämnden där Peter Larsson fortsätter som ersättare. Douglas Hjalmarsson blir vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden där Inger-Lise Forsberg blir ersättare.

Sara Blomqvist blir ledamot i barn- och utbildningsnämnden där också Mikael Kyhlberg blir ersättare. Elin Elfverson blir ordinarie ledamot i servicenämnden och Viola Lindén det samma i socialnämnden, där Agne Hagström blir ersättare.

Rikard Arenius blir ersättare i byggnadsnämnden och Lars Elfverson styrelseledamot för Binnebergs tingshus.

Jacqueline Tjällman, som i dag är ersättare i kommunfullmäktige, valdes till ledamot i Skövde Nät AB och Ulla-Britt Hagström forsätter i Skövde Stadsnät AB. Christer Winbäck valdes till partiets gruppledare i kommunfullmäktige.

Folkpartiet har två ordförandeskap men också ett antal ledamöter samt ersättare i Skövdes kommunala nämnder och bolag.

Vid partiets avslutande nomineringsmöte valdes flera nya namn in i politiken:

Elisabeth Fläring blir ledamot i Next Skövde, Sigurd Odenö blir ledamot i valnämnden, Anders Edeskär-Wennberg blir ersättare i servicenämnden och Hans Clausen blir ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

De fyra har ingen tidigare historik inom nämnder eller bolag men det tror partiets Skövdeordförande Ulla-Britt Hagström inte är några problem.

– När vi tappade ett mandat så fick vi inte lika många uppdrag som vi hoppats på, men som det blev så känns det väldigt bra ändå, säger Ulla-Britt Hagström.

Kaj-Eve Enroth blir ordförande i kultur- och fritidsnämnden där Peter Larsson fortsätter som ersättare. Douglas Hjalmarsson blir vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden där Inger-Lise Forsberg blir ersättare.

Sara Blomqvist blir ledamot i barn- och utbildningsnämnden där också Mikael Kyhlberg blir ersättare. Elin Elfverson blir ordinarie ledamot i servicenämnden och Viola Lindén det samma i socialnämnden, där Agne Hagström blir ersättare.

Rikard Arenius blir ersättare i byggnadsnämnden och Lars Elfverson styrelseledamot för Binnebergs tingshus.

Jacqueline Tjällman, som i dag är ersättare i kommunfullmäktige, valdes till ledamot i Skövde Nät AB och Ulla-Britt Hagström forsätter i Skövde Stadsnät AB. Christer Winbäck valdes till partiets gruppledare i kommunfullmäktige.

  • Carl Johan Hjerpe