11 nov 2014 13:35

07 jan 2015 10:22

Volvo flyttar tjänster till Vara

Ett 50-tal anställda vid Volvo Penta Productions i Göteborg kommer att erbjudas anställning vid fabriken i Vara.

Detta då Volvo Penta nu slår ihop produktionen vid de två fabrikerna och koncentrerar verksamheten till Vara.

– Med all respekt för de anställda som berörs av förändringar så är det här naturligtvis ett glädjande besked för oss i Vara, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S), i ett pressmeddelande från Vara kommun.

Flytten grundar sig i flera orsaker, bland annat den omfattande brand som för ett år sedan förstörde stora delar av huvudkontoret i Göteborg.

Tonny Tuveheim, vice president på Volvo Penta i Vara, säger i samma pressmeddelande att flytten skapar en trygghet för företaget i Vara.

– När vi gjort de anpassningar som behöver göras beträffande utbyggnader och logistiklösningar så kan vi se långsiktigt på fabriken i Vara.

Detta då Volvo Penta nu slår ihop produktionen vid de två fabrikerna och koncentrerar verksamheten till Vara.

– Med all respekt för de anställda som berörs av förändringar så är det här naturligtvis ett glädjande besked för oss i Vara, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S), i ett pressmeddelande från Vara kommun.

Flytten grundar sig i flera orsaker, bland annat den omfattande brand som för ett år sedan förstörde stora delar av huvudkontoret i Göteborg.

Tonny Tuveheim, vice president på Volvo Penta i Vara, säger i samma pressmeddelande att flytten skapar en trygghet för företaget i Vara.

– När vi gjort de anpassningar som behöver göras beträffande utbyggnader och logistiklösningar så kan vi se långsiktigt på fabriken i Vara.