12 nov 2014 13:03

07 jan 2015 10:02

Inget fel att missa tumörer

Vårdpersonalen som skickade hem en patient med två tumörer i huvudet begick inget fel.

Det beslutar nu Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter en utredning. Skövdebon besökte en vårdcentral med smärtor i ansiktet och dubbelseende men efter en undersökning kunde inte vårdpersonalen finna några fel på patienten och denne ombads att återkomma om symptomen försämrades. Två månader senare genomfördes en röntgenundersökning av patienten och då fann man de två tumörerna. Patienten lämnade in en anmälan om fel i vården men IVO har nu alltså konstaterat att vård och behandling skedde enligt rutinerna.

Det beslutar nu Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter en utredning. Skövdebon besökte en vårdcentral med smärtor i ansiktet och dubbelseende men efter en undersökning kunde inte vårdpersonalen finna några fel på patienten och denne ombads att återkomma om symptomen försämrades. Två månader senare genomfördes en röntgenundersökning av patienten och då fann man de två tumörerna. Patienten lämnade in en anmälan om fel i vården men IVO har nu alltså konstaterat att vård och behandling skedde enligt rutinerna.