12 nov 2014 07:00

23 jan 2015 15:30

Ska leda spretig förvaltning

Rogher Selmossons huvuduppdrag är att få en spretig sektor att samverka.

I nya sektorn för samhällsutveckling och medborgare ryms kultur, fritid, kommunikationsenheten, arbetsmarknadsenheten, överförmyndaren, vuxenutbildningen, näringslivsenheten, upphandlingsenheten, folkhälsan och ungdomsstrategen samt eventuellt det nya kontaktcenter som ska byggas upp nästa år.

Uppdraget är att få den nya sektorn att arbeta och framför allt samverka mer i syfte att få Skövde att växa.

– Det är många roliga bitar, utvecklingsområden, Vi ska bidra till att Skövde kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i. Första steget för att flytta till en kommun är bostad och arbete, men finns det andra bra värden som kultur och fritid kan det vara tungan på vågen.

I förra veckan träffade han stor del av sin personal för första gången. Han säger att han gärna citerar Pia Sundhages ledarskap:

– Vi ska göra varandra bra säger hon. För mig är det viktigt vi arbetar som ett lag.

Petar inte

Samtidigt finns det konfliktytor. Nu ska han basa över kultur- fritids och näringslivschefer som tidigare haft stort eget ansvar.

– Jag kommer inte lägga mig i detaljer och det är inte första gången jag är med och förändrar en organisation. Vi gjorde det i Götene och det är viktigt att hela tiden ha en tät dialog för att undvika missförstånd.

I nya sektorn för samhällsutveckling och medborgare ryms kultur, fritid, kommunikationsenheten, arbetsmarknadsenheten, överförmyndaren, vuxenutbildningen, näringslivsenheten, upphandlingsenheten, folkhälsan och ungdomsstrategen samt eventuellt det nya kontaktcenter som ska byggas upp nästa år.

Uppdraget är att få den nya sektorn att arbeta och framför allt samverka mer i syfte att få Skövde att växa.

– Det är många roliga bitar, utvecklingsområden, Vi ska bidra till att Skövde kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i. Första steget för att flytta till en kommun är bostad och arbete, men finns det andra bra värden som kultur och fritid kan det vara tungan på vågen.

I förra veckan träffade han stor del av sin personal för första gången. Han säger att han gärna citerar Pia Sundhages ledarskap:

– Vi ska göra varandra bra säger hon. För mig är det viktigt vi arbetar som ett lag.

Petar inte

Samtidigt finns det konfliktytor. Nu ska han basa över kultur- fritids och näringslivschefer som tidigare haft stort eget ansvar.

– Jag kommer inte lägga mig i detaljer och det är inte första gången jag är med och förändrar en organisation. Vi gjorde det i Götene och det är viktigt att hela tiden ha en tät dialog för att undvika missförstånd.