13 nov 2014 16:42

07 jan 2015 10:22

Skövdebo har rätt till studiemedel

En utländsk medborgare, bosatt i Skövde, har rätt till studiemedel för studier i annat land. Beslutet från Överklagandenämnden för studiestöd ändrar ett tidigare nej från CSN.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, avslog i augusti mannens ansökan om studiemedel för fortsatta studier i ett annat land i Europa. Trots att CSN tidigare beslutat att jämställa mannen med en svensk medborgare enligt EU-rätten eftersom han kunde bedömas som anhörig till en migrerande då hans sambo arbetar i Sverige, nekades han studiemedel.

Mannen överklagade CSN-beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd och fick nyligen positiva besked därifrån. Nämnden menar att av den fakta som framkommit i ärendet måste man anse att mannen har sitt centrum för sina levnadsintressen i Sverige. Nämnden anser också att hans samhällsanknytning hit är tillräcklig för att han ska kunna ha rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, avslog i augusti mannens ansökan om studiemedel för fortsatta studier i ett annat land i Europa. Trots att CSN tidigare beslutat att jämställa mannen med en svensk medborgare enligt EU-rätten eftersom han kunde bedömas som anhörig till en migrerande då hans sambo arbetar i Sverige, nekades han studiemedel.

Mannen överklagade CSN-beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd och fick nyligen positiva besked därifrån. Nämnden menar att av den fakta som framkommit i ärendet måste man anse att mannen har sitt centrum för sina levnadsintressen i Sverige. Nämnden anser också att hans samhällsanknytning hit är tillräcklig för att han ska kunna ha rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten.