13 nov 2014 19:21

07 jan 2015 10:22

Anmälde miss av astma

Närstående sökte vård för ett barn på grund av besvär med andningen samt i de övre luftrören.

Patienten undersöktes vid barn- och ungdomsmedicinskliniken vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Läkaren bedömde att det handlade om en luftvägsinfektion som var på bättringsvägen. De närstående uppmanades att söka hjälp på nytt om tillståndet försämrades.

De sökte vård på en annan klinik, där det konstaterades att barnet hade astma och fick medicin mot det. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, men ärendet avslutades. Ivo konstaterade att vården patienten fått var rimlig.

Patienten undersöktes vid barn- och ungdomsmedicinskliniken vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Läkaren bedömde att det handlade om en luftvägsinfektion som var på bättringsvägen. De närstående uppmanades att söka hjälp på nytt om tillståndet försämrades.

De sökte vård på en annan klinik, där det konstaterades att barnet hade astma och fick medicin mot det. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, men ärendet avslutades. Ivo konstaterade att vården patienten fått var rimlig.