14 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Antibiotika skrivs ut i onödan

SKARABORG: Konferens om angeläget problem för äldre

Äldre över 75 år får antibiotika dubbelt så ofta som yngre personer.
Ofta i onödan.
– Bakterier finns överallt men alla är inte farliga, betonar smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Under torsdagen samlades personal inom primärvården och den kommunala omsorgen för att bland annat få veta mer om infektioner hos äldre.

En av punkterna under mötet i Kyrkans hus i Skövde var att äldre inte ska behöva äta antibiotika i onödan. Regeringens mål är att det ska förskrivas högst 250 recept med antibiotika per 1 000 invånare och år. I regionen skrivs det i dag ut 320 men för åldersgruppen 75 år och äldre handlar det om 600 recept om året per 1 000 invånare i gruppen.

Skrivs ut i onödan

Nolskog och hans kollegor hävdar att en del av förskrivningen sker i onödan. Främst sker det när det finns misstankar om urinvägsinfektion eller infektioner i bensår.

– Många som bor på ett äldreboende har bakterier i urinen utan att vara sjuka. När de sedan blir trötta, känner oro eller blir förvirrade tolkar personalen att det beror på bakterierna och ser till att det skrivs ut antibiotika, säger Peter Nolskog.

Han tillägger att besvären ofta har andra orsaker.

– Allt handlar inte om urinvägsinfektioner. Om en patient får antibiotika i onödan riskerar man att slå ut de nyttiga bakterierna i tarmarna och urinvägarna. Då får de skadliga bakterierna mer plats, det kan bli diarréer och på sikt kan det bli utrymme för bakterier som inte antibiotika biter på.

Minskar i regionen

Antibiotikaförskrivningen i riket och regionen har minskat, sedan det blev fokus på frågan. I Västra Götaland är minskningen 21 procent, om 2014 jämförs med 2011. Primärvården, som skriver ut mest, minskade sin förskrivning med 24 procent. Övriga (sjukhus, tandläkare och specialister i öppenvård) skrev ut tolv procent mindre.

I de flesta kommunerna i regionen har förskrivningen minskat, enligt Strama (samverkan mot antibiotikaresistens). Gullspång (-114 recept per 1 000 invånare) tillhör de som minskat mest de senaste två åren. Karlsborg, den enda Skaraborgskommunen där det skrivs ut mer än 400 recept per 1 000 invånare, har ökat med 35 recept under samma tidsperiod.

Under torsdagen samlades personal inom primärvården och den kommunala omsorgen för att bland annat få veta mer om infektioner hos äldre.

En av punkterna under mötet i Kyrkans hus i Skövde var att äldre inte ska behöva äta antibiotika i onödan. Regeringens mål är att det ska förskrivas högst 250 recept med antibiotika per 1 000 invånare och år. I regionen skrivs det i dag ut 320 men för åldersgruppen 75 år och äldre handlar det om 600 recept om året per 1 000 invånare i gruppen.

Skrivs ut i onödan

Nolskog och hans kollegor hävdar att en del av förskrivningen sker i onödan. Främst sker det när det finns misstankar om urinvägsinfektion eller infektioner i bensår.

– Många som bor på ett äldreboende har bakterier i urinen utan att vara sjuka. När de sedan blir trötta, känner oro eller blir förvirrade tolkar personalen att det beror på bakterierna och ser till att det skrivs ut antibiotika, säger Peter Nolskog.

Han tillägger att besvären ofta har andra orsaker.

– Allt handlar inte om urinvägsinfektioner. Om en patient får antibiotika i onödan riskerar man att slå ut de nyttiga bakterierna i tarmarna och urinvägarna. Då får de skadliga bakterierna mer plats, det kan bli diarréer och på sikt kan det bli utrymme för bakterier som inte antibiotika biter på.

Minskar i regionen

Antibiotikaförskrivningen i riket och regionen har minskat, sedan det blev fokus på frågan. I Västra Götaland är minskningen 21 procent, om 2014 jämförs med 2011. Primärvården, som skriver ut mest, minskade sin förskrivning med 24 procent. Övriga (sjukhus, tandläkare och specialister i öppenvård) skrev ut tolv procent mindre.

I de flesta kommunerna i regionen har förskrivningen minskat, enligt Strama (samverkan mot antibiotikaresistens). Gullspång (-114 recept per 1 000 invånare) tillhör de som minskat mest de senaste två åren. Karlsborg, den enda Skaraborgskommunen där det skrivs ut mer än 400 recept per 1 000 invånare, har ökat med 35 recept under samma tidsperiod.

  • Alf Ehn

Recept per 1000 invånare

År* Regionen Riket

2011 399 381

2012 404 382

2013 358 349

2014 320 325

* Siffrorna är från 1 oktober året innan till och med september det aktuella året.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.