14 nov 2014 05:00

07 jan 2015 10:22

77 miljoner till utbildning av vårdpersonal

Regionen satsar 77 miljoner kronor på utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.
– Vi måste investera i vår personal, säger Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

De 77 miljonerna, varav 25 är nya och inte följer tidigare beslut, rör fyra olika delar.

Tio miljoner går till undersköterskor, barnskötare och sköter som vill vidareutbilda sig. 45 miljoner går till sjuksköterskor som vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Under hösten är 178, inklusive de som började hösten 2013, sjuksköterskor under utbildning. Av dem finns 21 på Skaraborgs sjukhus. Onsdagens beslut öppnar för ytterligare 140 i hela regionen som vill utbilda sig.

Prioritering

Under tilldelningen för 2015 kommer specialistsjuksköterskor för barn- och ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska samt medicin att prioriteras.

Tio miljoner går till kompetensutveckling av specialistläkare, medan tolv miljoner satsas på utvecklingsmedel för ST-läkare i regionen.

Insatserna har pågått en tid men besluten i personalutskottet innebär att 25 miljoner extra satsas på kompetensutveckling.

– Vi förstärker insatserna. Hittills har de fallit väl ut och det var en politisk enighet om att göra det här. Vi måste investera i personalen och samtidigt bli en attraktiv arbetsgivare. Sätter vi målsättningar och ställer krav på personalen, måste vi se till att den utbildad, säger Gunilla Levén.

De 77 miljonerna, varav 25 är nya och inte följer tidigare beslut, rör fyra olika delar.

Tio miljoner går till undersköterskor, barnskötare och sköter som vill vidareutbilda sig. 45 miljoner går till sjuksköterskor som vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Under hösten är 178, inklusive de som började hösten 2013, sjuksköterskor under utbildning. Av dem finns 21 på Skaraborgs sjukhus. Onsdagens beslut öppnar för ytterligare 140 i hela regionen som vill utbilda sig.

Prioritering

Under tilldelningen för 2015 kommer specialistsjuksköterskor för barn- och ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska samt medicin att prioriteras.

Tio miljoner går till kompetensutveckling av specialistläkare, medan tolv miljoner satsas på utvecklingsmedel för ST-läkare i regionen.

Insatserna har pågått en tid men besluten i personalutskottet innebär att 25 miljoner extra satsas på kompetensutveckling.

– Vi förstärker insatserna. Hittills har de fallit väl ut och det var en politisk enighet om att göra det här. Vi måste investera i personalen och samtidigt bli en attraktiv arbetsgivare. Sätter vi målsättningar och ställer krav på personalen, måste vi se till att den utbildad, säger Gunilla Levén.

  • Alf Ehn