15 nov 2014 13:00

23 jan 2015 15:53

Buxbomsjukan på kyrkogård

För första gången har en kyrkogård i Skövde drabbats av den smittsamma Buxbomsjukan.
– Vi har tvingats bränna upp fyra plantor, säger Ulrika Wejshag på kyrkogårdsförvaltningen.

Upptäckten gjordes i mitten av oktober på S:ta Birgittas kyrkogård där en grav med två buxbomplantor hade drabbats. Sedan dess har ytterligare en grav på samma kyrkogård smittats.

– Buxbomsjukan är en svampsjukdom med sporer som sprids även via luften, vilket gör att den är oerhört smittsam och får ett väldigt snabbt förlopp. Den kan även smitta från en trädgård till en annan om man får dessa sporer på kläder, skor och redskap, så vi vill uppmana de som vistas på kyrkogårdarna att vara uppmärksamma, säger Ulrika Wejshag, arbetsledare vid kyrkogårdsförvaltningen i Skövde.

Uppbrända

De smittade plantorna har kyrkogårdsförvaltningen tvingats bränna upp, tillsammans med de redskap och verktyg som användes vid arbetet. Även skor och kläder har sanerats med en särskild blandning av T-röd och såpa.

– I södra Sverige och framför allt Malmö har man varit väldigt hårt drabbade av Buxbomsjukan. Där har man tvingats gräva upp buskar och häckar för miljonbelopp. Tack och lov är S:ta Birgitta den kyrkogård där vi har minst buxbom, säger Wejshag.

Vad som orsakat smittan i Skövde är ännu oklart. I många fall tros plantor ha varit smittade redan vid import från länder som Holland, Tyskland och Danmark. Buxbom är en av de vanligaste trädgårdsväxterna på svenska kyrkogårdar, till stor del för att den är väldigt lättskött och kan beskäras i alla möjliga former.

En buxbomplanta som drabbas av Cylindrocladium buxicola blir gulfläckig med svarta streck på stjälkarna och vita svampsporer på baksidan av bladen.

– Det går inte ta miste på en smittad buxbom, det syns väldigt tydligt, säger Ulrika Wejshag.

Upptäckten gjordes i mitten av oktober på S:ta Birgittas kyrkogård där en grav med två buxbomplantor hade drabbats. Sedan dess har ytterligare en grav på samma kyrkogård smittats.

– Buxbomsjukan är en svampsjukdom med sporer som sprids även via luften, vilket gör att den är oerhört smittsam och får ett väldigt snabbt förlopp. Den kan även smitta från en trädgård till en annan om man får dessa sporer på kläder, skor och redskap, så vi vill uppmana de som vistas på kyrkogårdarna att vara uppmärksamma, säger Ulrika Wejshag, arbetsledare vid kyrkogårdsförvaltningen i Skövde.

Uppbrända

De smittade plantorna har kyrkogårdsförvaltningen tvingats bränna upp, tillsammans med de redskap och verktyg som användes vid arbetet. Även skor och kläder har sanerats med en särskild blandning av T-röd och såpa.

– I södra Sverige och framför allt Malmö har man varit väldigt hårt drabbade av Buxbomsjukan. Där har man tvingats gräva upp buskar och häckar för miljonbelopp. Tack och lov är S:ta Birgitta den kyrkogård där vi har minst buxbom, säger Wejshag.

Vad som orsakat smittan i Skövde är ännu oklart. I många fall tros plantor ha varit smittade redan vid import från länder som Holland, Tyskland och Danmark. Buxbom är en av de vanligaste trädgårdsväxterna på svenska kyrkogårdar, till stor del för att den är väldigt lättskött och kan beskäras i alla möjliga former.

En buxbomplanta som drabbas av Cylindrocladium buxicola blir gulfläckig med svarta streck på stjälkarna och vita svampsporer på baksidan av bladen.

– Det går inte ta miste på en smittad buxbom, det syns väldigt tydligt, säger Ulrika Wejshag.