16 nov 2014 14:00

23 jan 2015 15:54

Nu ska Jonssons löfte om köer utredas

Katarina Jonsson löfte om köfritt till musikskolan ska nu utredas.
– I mars vill vi ha ett förslag om hur kön kan arbetas bort, säger Jonsson som inte har några fler löften på gång – just nu.

– Nej, inte för tillfället i alla fall. Jag kommer med överraskningar när det ligger i linje med det vi arbetar med. Vi moderater har ju haft med detta med musikskolan i vårt valmanifest i många år, men visst tänjde jag lite på gränserna när jag sade att köerna ska bort, absolut, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, till SLA.

– Men partikamraterna är positiva till att vi har den ambitionen.

Det var på Kulturgalan nyligen som Katarina Jonsson kom med det något oväntade löftet att den långa kön till den kommunala musikskolan ska bort helt.

Löftet har hon därefter tagit upp med kommunstyrelsen och nu har man gjort ett tillägg i alliansens budget som ska godkännas i kommunfullmäktige.

– Kommundirektören Tomas Fellbrandt har fått i uppdrag att lägga ut utredningsuppdraget på någon tjänsteman, utan att föregå kommundirektörens arbete gissar jag att uppdraget kan gå till den nya sektorschefen för samhällsutveckling och medborgare.

Senast den sista mars ska det finnas ett förslag på hur man kan arbeta bort köerna.

– Målsättningen är att kön ska arbetas bort under mandatperioden, men eftersom kön funnits under några år inser jag att det tar ett tag att få bort den.

Kön är i och för sig kortare nu än på många år – i dag står 225 barn i kön – eftersom ansvariga har arbetat aktivt med att korta den. Det har man gjort genom att skapa ett nära samarbete med studieförbund och Helens dansskola där de barn som inte får plats på skolan erbjuds att vara med. Och det är just bland annat detta samarbete och som Katarina Jonsson och hennes partikamrater anser att man ska intensifiera.

– Ingen av oss tror att det är kommunen som bara ska gå in med pengar för att lösa köproblemet. Samarbetet med ideella krafter är också viktigt.

– Nej, inte för tillfället i alla fall. Jag kommer med överraskningar när det ligger i linje med det vi arbetar med. Vi moderater har ju haft med detta med musikskolan i vårt valmanifest i många år, men visst tänjde jag lite på gränserna när jag sade att köerna ska bort, absolut, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, till SLA.

– Men partikamraterna är positiva till att vi har den ambitionen.

Det var på Kulturgalan nyligen som Katarina Jonsson kom med det något oväntade löftet att den långa kön till den kommunala musikskolan ska bort helt.

Löftet har hon därefter tagit upp med kommunstyrelsen och nu har man gjort ett tillägg i alliansens budget som ska godkännas i kommunfullmäktige.

– Kommundirektören Tomas Fellbrandt har fått i uppdrag att lägga ut utredningsuppdraget på någon tjänsteman, utan att föregå kommundirektörens arbete gissar jag att uppdraget kan gå till den nya sektorschefen för samhällsutveckling och medborgare.

Senast den sista mars ska det finnas ett förslag på hur man kan arbeta bort köerna.

– Målsättningen är att kön ska arbetas bort under mandatperioden, men eftersom kön funnits under några år inser jag att det tar ett tag att få bort den.

Kön är i och för sig kortare nu än på många år – i dag står 225 barn i kön – eftersom ansvariga har arbetat aktivt med att korta den. Det har man gjort genom att skapa ett nära samarbete med studieförbund och Helens dansskola där de barn som inte får plats på skolan erbjuds att vara med. Och det är just bland annat detta samarbete och som Katarina Jonsson och hennes partikamrater anser att man ska intensifiera.

– Ingen av oss tror att det är kommunen som bara ska gå in med pengar för att lösa köproblemet. Samarbetet med ideella krafter är också viktigt.