17 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:23

Patient fick inte veta om harpest

Tre veckor för länge fick en patient vid Skaraborgs sjukhus vänta på ett provsvar.

Detta för att verksamhetens rutiner inte följdes. Provtagningen visade dessutom att patienten hade smittats med harpest, eller tularemi som det heter, och det är en sjukdom som enligt lag ska anmälas till smittskyddsläkare. Patienten lämnade in ett klagomål om fel i vården och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu konstaterat att egenkontrollen av verksamheten har brustit. IVO skriver också i sitt beslut att vårdgivaren, alltså Västra Götalandsregionen, nu har vidtagit åtgärder för att minska risken för en upprepning. Ärendet avslutas därmed.

Detta för att verksamhetens rutiner inte följdes. Provtagningen visade dessutom att patienten hade smittats med harpest, eller tularemi som det heter, och det är en sjukdom som enligt lag ska anmälas till smittskyddsläkare. Patienten lämnade in ett klagomål om fel i vården och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu konstaterat att egenkontrollen av verksamheten har brustit. IVO skriver också i sitt beslut att vårdgivaren, alltså Västra Götalandsregionen, nu har vidtagit åtgärder för att minska risken för en upprepning. Ärendet avslutas därmed.