17 nov 2014 21:34

23 jan 2015 15:54

Blandstad ska ge ett levande centrum

En sammanhållen blandstad ger ett levande centrum. Det är huvudstrategin i den fördjupade översiktsplanen för centrala Skövde.
– Man behöver spetsa till den, tycker fastighetsägaren Arne Lorentzon.

Sessionssalen i Skövde stadshus var välbesökt under måndagskvällen när den fördjupade översiktsplanen presenterades på ett samrådsmöte.

– Det är som en karta för markanvändning i framtiden, förklarar samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

Översiktsplanen presenterades av Viktoria Fagerlund från Norconsult.

– Huvudstrategin är: En sammanhållen blandstad ger ett levande centrum. De centrala delarna av Skövde upplever vi som satelliter som inte riktigt hänger samman.

Det är stadskärnan, Arenaområdet, Högskolan i Skövde, Gothia Science Park, Boulogner och Volvo.

– Tydliga områden i sig, men vi tycker det vore guld om de hängde samman. Att man upplever att man bor i en stadsmiljö, inte att man tar sig från en stadsmiljö till en annan.

Fyra huvudpunkter beskriver enligt Viktoria Fagerlund hela planförslaget: De centrala delområdena i Skövde länkas samman genom bebyggelsekomplettering eller förstärkning av befintliga stråk. Barriäreffekten från järnvägen, trafikleder, stora parkeringsytor och otrygga grönytor minskas. Förutsättningar för fler bostäder och verksamheter skapas. Handel och service växer i stadskärnan.

Åhörarna hade också möjlighet att ställa frågor eller komma med synpunkter.

– Skövde är ett primärt centrum i Skaraborg. Vi har ett stort ansvar för att förtäta för att kunna behålla högskola, försvarsmakt och polishus. Vi saknar parkeringar, bygg mer på höjden, använd Billingens fritidsområde på ett helt annat sätt, värna om ungdomarna så att de blir kvar. Jag tycker att den här planen är lite för tam. Man behöver spetsa till den, anser fastighetsägaren Arne Lorentzon.

För den som vill ta del av den fördjupade översiktsplanen så finns den i Skövde stadshus och på Skövde kommuns hemsida.

Sessionssalen i Skövde stadshus var välbesökt under måndagskvällen när den fördjupade översiktsplanen presenterades på ett samrådsmöte.

– Det är som en karta för markanvändning i framtiden, förklarar samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

Översiktsplanen presenterades av Viktoria Fagerlund från Norconsult.

– Huvudstrategin är: En sammanhållen blandstad ger ett levande centrum. De centrala delarna av Skövde upplever vi som satelliter som inte riktigt hänger samman.

Det är stadskärnan, Arenaområdet, Högskolan i Skövde, Gothia Science Park, Boulogner och Volvo.

– Tydliga områden i sig, men vi tycker det vore guld om de hängde samman. Att man upplever att man bor i en stadsmiljö, inte att man tar sig från en stadsmiljö till en annan.

Fyra huvudpunkter beskriver enligt Viktoria Fagerlund hela planförslaget: De centrala delområdena i Skövde länkas samman genom bebyggelsekomplettering eller förstärkning av befintliga stråk. Barriäreffekten från järnvägen, trafikleder, stora parkeringsytor och otrygga grönytor minskas. Förutsättningar för fler bostäder och verksamheter skapas. Handel och service växer i stadskärnan.

Åhörarna hade också möjlighet att ställa frågor eller komma med synpunkter.

– Skövde är ett primärt centrum i Skaraborg. Vi har ett stort ansvar för att förtäta för att kunna behålla högskola, försvarsmakt och polishus. Vi saknar parkeringar, bygg mer på höjden, använd Billingens fritidsområde på ett helt annat sätt, värna om ungdomarna så att de blir kvar. Jag tycker att den här planen är lite för tam. Man behöver spetsa till den, anser fastighetsägaren Arne Lorentzon.

För den som vill ta del av den fördjupade översiktsplanen så finns den i Skövde stadshus och på Skövde kommuns hemsida.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.