17 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Hyllad för sin forskning

I hård konkurrens med hundratals internationella forskare har Desalegn Abraha Gebrekidan från Högskolan i Skövde hyllats två år i rad för sina forskningsresultat och dess betydelse.

Mitt under den stora middagen med tusen andra forskare så förstod Desalegn Abraha Gebrekidan att någon borta vid scenen ivrigt sökte kontakt med honom.

– Det presenterades pristagare, men alla lyssnar inte hela tiden. Folk åt och drack och det var trevligt, och så ser jag hur någon står och pekar på mig och gestikulerar. Va, ska jag? berättar Desalegn Abraha Gebrekidan.

Det visade sig att han och kollegan Akmal Hyder hade skrivit en av årets tre bästa forskningsartiklar. I världen. Och det uppmärksammades givetvis vid kongressen han befann sig på.

– Jag kan inte med ord beskriva vad jag känner för utmärkelsen, säger Desalegn Abraha Gebrekidan, som är docent och biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Kulturella skillnader

Artikeln var en uppföljning på tidigare forskning som Desalegn och Akmal publicerat och handlar om hur kulturella skillnader påverkar företags etableringar utomlands. I länder med små kulturella skillnader är det till exempel lättare att etablera sig än om skillnaderna är större.

– Om folk inte uppfattar marknaden på samma sätt, då blir det svårt att etablera sig, eller hur? Det går, men det är mer tidskrävande.

Utmärkelsen delades ut i turkiska Ankara av International Management Development Association, IMDA, vid den årliga kongressen som Desalegn besökt sedan 1997. Och faktum är att han uppmärksammades på kongressen även i fjol, då i taiwanesiska Taipei.

Där var han en av tre forskare som hyllades för sin tidigare forskning och vad den inneburit. Svenska företags internationaliseringsprocesser, hur de tar sig in på nya marknader, hade han undersökt då.

– Många företag tänker inte teoretiskt, men gör man det så blir det lättare. Man kan använda kunskapen som en kikare, och se längre fram i tiden för att kunna styra vad man gör och ska göra nu.

51-årige Desalegn Abraha Gebrekidan doktorerade i Uppsala 1994 och började på Högskolan i Skövde 1998. Han examinerar också och handleder studenter vid bland annat högskolorna i Halmstad och Jönköping.

Mitt under den stora middagen med tusen andra forskare så förstod Desalegn Abraha Gebrekidan att någon borta vid scenen ivrigt sökte kontakt med honom.

– Det presenterades pristagare, men alla lyssnar inte hela tiden. Folk åt och drack och det var trevligt, och så ser jag hur någon står och pekar på mig och gestikulerar. Va, ska jag? berättar Desalegn Abraha Gebrekidan.

Det visade sig att han och kollegan Akmal Hyder hade skrivit en av årets tre bästa forskningsartiklar. I världen. Och det uppmärksammades givetvis vid kongressen han befann sig på.

– Jag kan inte med ord beskriva vad jag känner för utmärkelsen, säger Desalegn Abraha Gebrekidan, som är docent och biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Kulturella skillnader

Artikeln var en uppföljning på tidigare forskning som Desalegn och Akmal publicerat och handlar om hur kulturella skillnader påverkar företags etableringar utomlands. I länder med små kulturella skillnader är det till exempel lättare att etablera sig än om skillnaderna är större.

– Om folk inte uppfattar marknaden på samma sätt, då blir det svårt att etablera sig, eller hur? Det går, men det är mer tidskrävande.

Utmärkelsen delades ut i turkiska Ankara av International Management Development Association, IMDA, vid den årliga kongressen som Desalegn besökt sedan 1997. Och faktum är att han uppmärksammades på kongressen även i fjol, då i taiwanesiska Taipei.

Där var han en av tre forskare som hyllades för sin tidigare forskning och vad den inneburit. Svenska företags internationaliseringsprocesser, hur de tar sig in på nya marknader, hade han undersökt då.

– Många företag tänker inte teoretiskt, men gör man det så blir det lättare. Man kan använda kunskapen som en kikare, och se längre fram i tiden för att kunna styra vad man gör och ska göra nu.

51-årige Desalegn Abraha Gebrekidan doktorerade i Uppsala 1994 och började på Högskolan i Skövde 1998. Han examinerar också och handleder studenter vid bland annat högskolorna i Halmstad och Jönköping.

  • Carl Johan Hjerpe