17 nov 2014 07:00

23 jan 2015 15:54

"Låt barnen lära nyanlända barn"

– Ge barn i förskolan en framträdande roll när nyanlända barn ska tas emot.
Det är en av slutsatserna som Ellinor Skaremyr har kommit fram till efter att ha studerat nyanlända barns sociala samspel i förskolan.

Under fem månader följde Ellinor Skaremyr två nyanlända flickor, en treåring och en femåring med engelska respektive persiska som förstaspråk, under deras dagar på förskolan. Hon kunde då se hur de tog efter de andra barnen, först kroppsligt och sedermera även språkligt.

– Det var förvånande att det gick så fort att de inom de här månaderna kunde ta åt sig det verbala, berättar Ellinor som själv har jobbat som förskollärare i Skövde i runt 20 år.

– Jag observerade hur deras ökade kunskaper i det svenska språket gjorde att de fick mer inflytande över sitt deltagande i förskolan. Det verbala språket visade sig vara viktigt för nyanlända för att bli fullvärdiga deltagare.

”Mer inkännande”

Detta innebär dels, menar hon, att man måste vara kritisk mor den enspråkiga normen.

– Man måste även ge plats för andra sätta att kommunicera i början och inte se det som en brist att de nyanlända barnen har ett annat förstaspråk. I stället måste pedagogerna vara mer inkännande – barn är olika och kommunicerar på individuella sätt.

Hur stora problem har man med integrationen i dag?

– I skolor i mer invandrartäta områden är superduktiga på det här och väldigt kompetenta. Men med globaliseringen är det något som måste utvecklas överallt och man måste hitta nya synsätt.

Studien har också resulterat i slutsatsen att man måste ge barnen som redan går på förskolan och har erfarenhet från verksamheten få vidareförmedla den kunskapen.

– Vi behöver ge barnen i förskolan en framträdande roll när nyanlända barn ska tas emot. Pedagogerna är ofta mer didaktiskt inriktade medan barnen kan visa hur man leker, samspelar och pratar i deras förskola. På så sätt kan de nyanlända barnen lättare få tillträde till leken och integreras, säger hon.

– Det finns en norm för hur man samspelar som man kan lära sig innan man kan språket.

Ellinor Skaremyr har sedan avhandlingen var färdig i höstas varit ute i landet och föreläst en del och planen är att hon ska göra det även i Skövde under våren.

Under fem månader följde Ellinor Skaremyr två nyanlända flickor, en treåring och en femåring med engelska respektive persiska som förstaspråk, under deras dagar på förskolan. Hon kunde då se hur de tog efter de andra barnen, först kroppsligt och sedermera även språkligt.

– Det var förvånande att det gick så fort att de inom de här månaderna kunde ta åt sig det verbala, berättar Ellinor som själv har jobbat som förskollärare i Skövde i runt 20 år.

– Jag observerade hur deras ökade kunskaper i det svenska språket gjorde att de fick mer inflytande över sitt deltagande i förskolan. Det verbala språket visade sig vara viktigt för nyanlända för att bli fullvärdiga deltagare.

”Mer inkännande”

Detta innebär dels, menar hon, att man måste vara kritisk mor den enspråkiga normen.

– Man måste även ge plats för andra sätta att kommunicera i början och inte se det som en brist att de nyanlända barnen har ett annat förstaspråk. I stället måste pedagogerna vara mer inkännande – barn är olika och kommunicerar på individuella sätt.

Hur stora problem har man med integrationen i dag?

– I skolor i mer invandrartäta områden är superduktiga på det här och väldigt kompetenta. Men med globaliseringen är det något som måste utvecklas överallt och man måste hitta nya synsätt.

Studien har också resulterat i slutsatsen att man måste ge barnen som redan går på förskolan och har erfarenhet från verksamheten få vidareförmedla den kunskapen.

– Vi behöver ge barnen i förskolan en framträdande roll när nyanlända barn ska tas emot. Pedagogerna är ofta mer didaktiskt inriktade medan barnen kan visa hur man leker, samspelar och pratar i deras förskola. På så sätt kan de nyanlända barnen lättare få tillträde till leken och integreras, säger hon.

– Det finns en norm för hur man samspelar som man kan lära sig innan man kan språket.

Ellinor Skaremyr har sedan avhandlingen var färdig i höstas varit ute i landet och föreläst en del och planen är att hon ska göra det även i Skövde under våren.