17 nov 2014 15:32

23 jan 2015 15:54

Nytt Volvoavtal ska trygga jobben

Tydligt ja till flexibla arbetstider

Metallmedlemmarna vid Volvo Powertrain i Skövde gav ett tydligt besked om ett nytt flexibelt arbetstidsavtal.
– Majoriteten av dem sade ja till avtalet, säger Lars Ask, ordförande i IF Metalls lokala verkstadsklubb, till SLA.

Fabriksledningen vid Volvo Powertrain i Skövde har tillsammans med den lokala Metallklubben tagit initiativet till det nya flexibla arbetstidsavtalet. Parterna hade ett preliminärt avtal, men det var upp till Metallmedlemmarna att rösta om det skulle bli definitivt. Verkstadsklubben har cirka 2 000 medlemmar vid Skövdefabriken och alla hade rätt att rösta ja eller nej till avtalet.

Tydligt resultat

På måndagen blev det klart att medlemmarna vill att det nya flexibla arbetstidsavtalet ska införas.

– Vi hade ett valdeltagande på 80 procent. Av de som röstade var 85 procent för det nya avtalet. Eftersom det är majoriteten som styr så kommer det att införas, säger Lars Ask.

Från och med årsskiftet blir avtalet verklighet och Lars Ask är mycket nöjd.

– Det här är bara positivt för de anställda. Avtalet fångar upp det kortsiktiga flexibilitetsbehovet vid produktionsstörningar, ”korttidsbanken”, och det volymrelaterade flexibilitetsbehovet, ”konjunkturbanken”.

Minimalt med inhyrd personal

En av de viktigaste delarna i avtalet är att den huvudsakliga anställningsformen är tillsvidareanställningar. Lars Ask har varit motståndare till företagets verktyg att i stor omfattning möta upp- och nedgångar med visstidsanställningar och bemanningsföretag, enligt avtalet ska dessa lösningar i fortsättningen enbart kunna användas vid strukturomvandlingar, kortvariga uppgångar eller oförutsedda händelser.

– Det ska vara minimalt med visstidsanställningar och inhyrd personal, självklart är det väldigt bra att det nu är huvudsakligen tillsvidareanställningar som gäller.

Syftet med avtalet är bland annat att öka anställnings- och inkomsttryggheten för medarbetarna, att trygga och säkra medarbetarnas engagemang och lojalitet, säkerställa företagets kompetensbehov och trygga företagets lönsamhet genom konjunkturcykler.

SLA har sökt Jens Holtinger, platschef vid Volvo Powertrains fabrik i Skövde, för en kommentar. Dock utan framgång.

Fabriksledningen vid Volvo Powertrain i Skövde har tillsammans med den lokala Metallklubben tagit initiativet till det nya flexibla arbetstidsavtalet. Parterna hade ett preliminärt avtal, men det var upp till Metallmedlemmarna att rösta om det skulle bli definitivt. Verkstadsklubben har cirka 2 000 medlemmar vid Skövdefabriken och alla hade rätt att rösta ja eller nej till avtalet.

Tydligt resultat

På måndagen blev det klart att medlemmarna vill att det nya flexibla arbetstidsavtalet ska införas.

– Vi hade ett valdeltagande på 80 procent. Av de som röstade var 85 procent för det nya avtalet. Eftersom det är majoriteten som styr så kommer det att införas, säger Lars Ask.

Från och med årsskiftet blir avtalet verklighet och Lars Ask är mycket nöjd.

– Det här är bara positivt för de anställda. Avtalet fångar upp det kortsiktiga flexibilitetsbehovet vid produktionsstörningar, ”korttidsbanken”, och det volymrelaterade flexibilitetsbehovet, ”konjunkturbanken”.

Minimalt med inhyrd personal

En av de viktigaste delarna i avtalet är att den huvudsakliga anställningsformen är tillsvidareanställningar. Lars Ask har varit motståndare till företagets verktyg att i stor omfattning möta upp- och nedgångar med visstidsanställningar och bemanningsföretag, enligt avtalet ska dessa lösningar i fortsättningen enbart kunna användas vid strukturomvandlingar, kortvariga uppgångar eller oförutsedda händelser.

– Det ska vara minimalt med visstidsanställningar och inhyrd personal, självklart är det väldigt bra att det nu är huvudsakligen tillsvidareanställningar som gäller.

Syftet med avtalet är bland annat att öka anställnings- och inkomsttryggheten för medarbetarna, att trygga och säkra medarbetarnas engagemang och lojalitet, säkerställa företagets kompetensbehov och trygga företagets lönsamhet genom konjunkturcykler.

SLA har sökt Jens Holtinger, platschef vid Volvo Powertrains fabrik i Skövde, för en kommentar. Dock utan framgång.