17 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Regionen tar samlat grepp på fetmavården

Fetma kommer att få en regional vårdprocess.
– Hela vården ska bli bättre och mer jämlik, säger processledare Björn Eliasson.

Att fetman får en egen regional vårdprocess innebär att den kunskapsbaserade vården ska spridas och bli mer jämlik i regionen. Samverkan mellan olika vårdgivare och myndigheter ska bli bättre. Allt från förebyggande åtgärder på kommunal nivå till sjukvård, för olika åldrar och nivåer, ska ingå. Definitioner ska fastställas, ansvaret klarläggas och

– Det handlar om att ta ett samlat grepp, befintliga vårdprocesser ska ses över och uppdateras. Det ska finnas olika heltäckande riktlinjer för hur fetma ska behandlas och förebyggas, säger Björn Eliasson, vid det regionala obesitascentrumet i Göteborg.

Sedan tidigare finns det regionala vårdprocesser för bland annat vården av cancer- stroke- samt hjärtpatienter.

– Regionledningen har lyft frågan för att förbättra den här delen av vården. Fetman innebär en risk för sjukligheten på lång sikt; den som är överviktig löper större risk att i framtiden dra på sig olika sjukdomar. Det finns starka kopplingar mellan fetma och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer, säger Björn Eliasson.

Hur kommer patienten märka att det finns en regional vårdprocess?

– Målet är att en patient ska få ett gott stöd om den är i riskzonen eller behandlas för fetma. Det ska finnas en kunskap i alla delar av regionen.

Stabil nivå

Varje år opereras cirka 800 för fetma i Västra Götalandsregionen, vilket enligt Björn Eliasson är nivån som varit de senaste åren.

– När vi började med fetmaoperationerna fanns det uppdämt behov, nu är vi i kapp. Samtidigt ökar fetman, både i regionen och i landet, vilket är en signal på att vården inte fungerar så bra. Det förebyggande arbetet är grundläggande.

I uppdragshandlingen, som är en grund för planen för en vårdprocess, konstateras att det finns tydliga skillnader i förekomsten mellan kvinnor och män, liksom inom andra grupper och inom olika geografiska områden. De förebyggande insatserna är otillräckliga, det finns stora skillnader i förekomst men även om kunskapen om livsstil inom olika delar av regionen. Behandlingen, struktur och alternativ är otillräcklig.

Arbetet med vårdprocessen startar vid årsskiftet och inom ett halvår ska förslaget till åtgärdsplan vara klart.

– Vi har ett omfattande arbete framför oss, men förhoppningsvis ska det leda till en kvalitetshöjning.

Att fetman får en egen regional vårdprocess innebär att den kunskapsbaserade vården ska spridas och bli mer jämlik i regionen. Samverkan mellan olika vårdgivare och myndigheter ska bli bättre. Allt från förebyggande åtgärder på kommunal nivå till sjukvård, för olika åldrar och nivåer, ska ingå. Definitioner ska fastställas, ansvaret klarläggas och

– Det handlar om att ta ett samlat grepp, befintliga vårdprocesser ska ses över och uppdateras. Det ska finnas olika heltäckande riktlinjer för hur fetma ska behandlas och förebyggas, säger Björn Eliasson, vid det regionala obesitascentrumet i Göteborg.

Sedan tidigare finns det regionala vårdprocesser för bland annat vården av cancer- stroke- samt hjärtpatienter.

– Regionledningen har lyft frågan för att förbättra den här delen av vården. Fetman innebär en risk för sjukligheten på lång sikt; den som är överviktig löper större risk att i framtiden dra på sig olika sjukdomar. Det finns starka kopplingar mellan fetma och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer, säger Björn Eliasson.

Hur kommer patienten märka att det finns en regional vårdprocess?

– Målet är att en patient ska få ett gott stöd om den är i riskzonen eller behandlas för fetma. Det ska finnas en kunskap i alla delar av regionen.

Stabil nivå

Varje år opereras cirka 800 för fetma i Västra Götalandsregionen, vilket enligt Björn Eliasson är nivån som varit de senaste åren.

– När vi började med fetmaoperationerna fanns det uppdämt behov, nu är vi i kapp. Samtidigt ökar fetman, både i regionen och i landet, vilket är en signal på att vården inte fungerar så bra. Det förebyggande arbetet är grundläggande.

I uppdragshandlingen, som är en grund för planen för en vårdprocess, konstateras att det finns tydliga skillnader i förekomsten mellan kvinnor och män, liksom inom andra grupper och inom olika geografiska områden. De förebyggande insatserna är otillräckliga, det finns stora skillnader i förekomst men även om kunskapen om livsstil inom olika delar av regionen. Behandlingen, struktur och alternativ är otillräcklig.

Arbetet med vårdprocessen startar vid årsskiftet och inom ett halvår ska förslaget till åtgärdsplan vara klart.

– Vi har ett omfattande arbete framför oss, men förhoppningsvis ska det leda till en kvalitetshöjning.

  • Alf Ehn

Andelen med fetma ökar

Nästan hälften av alla svenskar har i dag fetma eller övervikt. Mellan 2004 och 2013 ökade andelen personer med fetma (BMI högre än 30) från 11 till 14 procent. Den största ökningen finns i åldrarna 45-64 år, där andelen med fetma eller övervikt (BMI 25-29,9) ökat från 55 till 62 procent.

BMI (Body Mass Index)=kroppsvikten i kilo dividerat med kroppslängden i kvadrat.

En person som väger 75 kilo och som är 1,80 meter lång har ett BMI på 23 (75/1,80x1,80).

Källa: Folkhälsomyndigheten