18 nov 2014 11:42

07 jan 2015 10:02

Pappa dömd för skakvåld mot spädbarn

En pappa skakade sitt spädbarn vilket ledde till att barnet fick allvarliga hjärnskador. Nu döms pappan till böter för vållande till kroppsskada.

Kammaråklagare Mats-Olov Johansson ville att pappan, från en ort i Skaraborg, skulle dömas för grovt vållande till kroppsskada. Mannens försvarare, advokat Peter Stierna, ansåg däremot att pappan skulle frikännas. Han hänvisade till en färsk dom från Högsta Domstolen rörande ett annat ärende om skakvåld mot spädbarn då HD kom fram till att det måste vara uteslutet att skadorna kan ha uppkommit på något annat sätt än genom misshandel.

Tingsrätten i Skövde säger i tisdagens dom att det är klarlagt att pappan orsakat barnets skador genom skakvåld, men domstolen anser inte att han gjort sig skyldig till grovt brott.

Han döms därmed för vållande till kroppsskada, påföljden är 80 dagsböter. Målsägandebiträdet yrkade under rättegången att pappan skulle betala 60 000 kronor i skadestånd till barnet, men tingsrätten beslutade att det ska vara 5 000 kronor.

Det var förra året som pappan skakade sitt spädbarn. Under rättegången nyligen spelades en rekonstruktionsfilm upp där pappan visade hur det gick till. Han satt i en soffa när barnet gled ner på golvet. ”När jag tog upp barnet skakade jag det en gång”, berättade pappan i filmen.

Efter händelsen blev barnet blekt, det grät och kräktes och föräldrarna sökte vård. Läkare konstaterade att barnet hade blödningar i hjärnan och ett brott på skallbenet. I rättsintyget säger ansvarig läkare att barnets hjärnskador har orsakats av trubbigt våld med roterande moment, vilket enligt läkaren talade för att ”shaken baby syndrome” kan föreligga.

Kammaråklagare Mats-Olov Johansson ville att pappan, från en ort i Skaraborg, skulle dömas för grovt vållande till kroppsskada. Mannens försvarare, advokat Peter Stierna, ansåg däremot att pappan skulle frikännas. Han hänvisade till en färsk dom från Högsta Domstolen rörande ett annat ärende om skakvåld mot spädbarn då HD kom fram till att det måste vara uteslutet att skadorna kan ha uppkommit på något annat sätt än genom misshandel.

Tingsrätten i Skövde säger i tisdagens dom att det är klarlagt att pappan orsakat barnets skador genom skakvåld, men domstolen anser inte att han gjort sig skyldig till grovt brott.

Han döms därmed för vållande till kroppsskada, påföljden är 80 dagsböter. Målsägandebiträdet yrkade under rättegången att pappan skulle betala 60 000 kronor i skadestånd till barnet, men tingsrätten beslutade att det ska vara 5 000 kronor.

Det var förra året som pappan skakade sitt spädbarn. Under rättegången nyligen spelades en rekonstruktionsfilm upp där pappan visade hur det gick till. Han satt i en soffa när barnet gled ner på golvet. ”När jag tog upp barnet skakade jag det en gång”, berättade pappan i filmen.

Efter händelsen blev barnet blekt, det grät och kräktes och föräldrarna sökte vård. Läkare konstaterade att barnet hade blödningar i hjärnan och ett brott på skallbenet. I rättsintyget säger ansvarig läkare att barnets hjärnskador har orsakats av trubbigt våld med roterande moment, vilket enligt läkaren talade för att ”shaken baby syndrome” kan föreligga.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.