18 nov 2014 14:25

23 jan 2015 15:54

Fler vaccinerar sig

Många vill skaffa sig skydd mot influensan

Fler i Skaraborg vaccinerar sig mot influensa jämfört med de senaste åren.

En rundringning bland några av Skaraborgs vårdcentraler visar att antalet som vaccinerat sig mot influensa ökar.

Vid Närhälsan i Mariestad tog till och med vaccinet slut under en av de tre kvällar som vårdcentralen hade drop in-mottagning.

– Intresset var väldigt stort, men alla de patienter som blev utan vaccin fick en ny tid och kunde vaccinera sig senare, säger chefen Karolina Wawrzycka.

Hittills har vårdcentralen beställt 2 000 vaccindoser, under förra vintern handlade det om 1 500 doser.

– Det spås att årets influensa ska bli svårare, det bidrar säkert till att fler vaccinerar sig.

Ökar på Norrmalm

Micael Eimersson vid Norrmalms vårdcentral i Skövde säger att antalet som vaccinerat sig ökar något:

– Det var lite rädsla för att vaccinera sig efter svininfluensan 2009, men den verkar släppa nu.

Hos vårdcentralen i Tidan har antalet vaccinationer varit fler än vanligt.

– Vi var inte förberedda på det och har fått beställa mer vaccin, men alla som velat vaccinera sig har fått det, säger chefen Ami Hertzman.

Ännu inget fall

Smittskyddsläkare Peter Nolskog, Skaraborgs sjukhus, berättar att det inte dykt upp något influensafall i Skaraborg, men att enstaka fall förekommit i Värmland och några angränsande län.

– Det är för få fall för att kunna säga att influensan är på gång och hur den slår. De fall som varit tyder på att det blir en tuffare variant, men det är bara indikationer.

Innan pandemin 2009 låg vaccinationstalet på 60 procent i riskgrupperna. Sedan sjönk siffran och var nere på 40 procent, men nu är den på väg uppåt igen.

– Målet är 70 procent, säger Nolskog.

All personal inom Närhälsan och Skaraborgs sjukhus erbjuds sedan länge vaccination.

– Inom den kommunala omsorgen växlar det. Syftet med att vaccinera personal är ju främst att skydda de gamla och inte att personalen ska hålla sig frisk, men det blir ju en bra bieffekt, säger Peter Nolskog.

En rundringning bland några av Skaraborgs vårdcentraler visar att antalet som vaccinerat sig mot influensa ökar.

Vid Närhälsan i Mariestad tog till och med vaccinet slut under en av de tre kvällar som vårdcentralen hade drop in-mottagning.

– Intresset var väldigt stort, men alla de patienter som blev utan vaccin fick en ny tid och kunde vaccinera sig senare, säger chefen Karolina Wawrzycka.

Hittills har vårdcentralen beställt 2 000 vaccindoser, under förra vintern handlade det om 1 500 doser.

– Det spås att årets influensa ska bli svårare, det bidrar säkert till att fler vaccinerar sig.

Ökar på Norrmalm

Micael Eimersson vid Norrmalms vårdcentral i Skövde säger att antalet som vaccinerat sig ökar något:

– Det var lite rädsla för att vaccinera sig efter svininfluensan 2009, men den verkar släppa nu.

Hos vårdcentralen i Tidan har antalet vaccinationer varit fler än vanligt.

– Vi var inte förberedda på det och har fått beställa mer vaccin, men alla som velat vaccinera sig har fått det, säger chefen Ami Hertzman.

Ännu inget fall

Smittskyddsläkare Peter Nolskog, Skaraborgs sjukhus, berättar att det inte dykt upp något influensafall i Skaraborg, men att enstaka fall förekommit i Värmland och några angränsande län.

– Det är för få fall för att kunna säga att influensan är på gång och hur den slår. De fall som varit tyder på att det blir en tuffare variant, men det är bara indikationer.

Innan pandemin 2009 låg vaccinationstalet på 60 procent i riskgrupperna. Sedan sjönk siffran och var nere på 40 procent, men nu är den på väg uppåt igen.

– Målet är 70 procent, säger Nolskog.

All personal inom Närhälsan och Skaraborgs sjukhus erbjuds sedan länge vaccination.

– Inom den kommunala omsorgen växlar det. Syftet med att vaccinera personal är ju främst att skydda de gamla och inte att personalen ska hålla sig frisk, men det blir ju en bra bieffekt, säger Peter Nolskog.

  • Alf Ehn

RISKGRUPPERNA

Personer som är över 65 år, gravida eller tillhör en medicinsk riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig mot influensavaccination.

De som har kronisk hjärt- eller lungsjukdom inklusive astma, svårbehandlad diabetes, kraftigt nedsatt infektionsförsvar, kronisk njur- eller leversvikt, neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, barn med flerfunktionshinder, överviktiga med BMI>40, gravida efter graviditetsvecka 16, tillhör riskgrupperna.

Den som tillhör någon av riskgrupperna betalar 100 kronor för vaccinationen. För övriga kostar det 180 kronor.

Källa: 1177.se