18 nov 2014 08:00

23 jan 2015 15:54

Totalrenovering av Kungsgatan

Gång- och cykelbanan på Kungsgatan i centrala Skövde börjar att form och inom en månad ska arbetet vara färdigt.
– Det blir en totalrenovering, säger platschefen John Ek på NCC.

Ungefär 8 000 fordon per dygn trafikerar normalt sett Kungsgatan – som varit avstängd för ombyggnation sedan två månader – och nu pågår arbetet med att färdigställa en gång- och cykelväg utmed gatan.

– Längs södra sidan blir det ett antal parkeringsplatser samt träd och sedan kommer cykelbanan att gå utmed norra sidan, berättar John Ek, platschef för entreprenören NCC.

Förstående grannar

Nu är det sträckan mellan Badhusgatan och Rådhusgatan (etapp 1) som byggs om och till våren fortsätter arbetet ner mot Pentaporten (etapp 2).

Allt ytskikt byts ut, det handlar om både asfalt och plattor, och även belysningsarmaturen kommer att förnyas. Under första halvan av december kommer etapp 1 att vara klar.

– Alla som berörs direkt av ombyggnationen har varit väldigt tålmodiga och haft stor förståelse för situationen, säger NCC:s Klas Fredriksson.

Biltrafiken leds i nuläget om via bland annat Skolgatan.

Ungefär 8 000 fordon per dygn trafikerar normalt sett Kungsgatan – som varit avstängd för ombyggnation sedan två månader – och nu pågår arbetet med att färdigställa en gång- och cykelväg utmed gatan.

– Längs södra sidan blir det ett antal parkeringsplatser samt träd och sedan kommer cykelbanan att gå utmed norra sidan, berättar John Ek, platschef för entreprenören NCC.

Förstående grannar

Nu är det sträckan mellan Badhusgatan och Rådhusgatan (etapp 1) som byggs om och till våren fortsätter arbetet ner mot Pentaporten (etapp 2).

Allt ytskikt byts ut, det handlar om både asfalt och plattor, och även belysningsarmaturen kommer att förnyas. Under första halvan av december kommer etapp 1 att vara klar.

– Alla som berörs direkt av ombyggnationen har varit väldigt tålmodiga och haft stor förståelse för situationen, säger NCC:s Klas Fredriksson.

Biltrafiken leds i nuläget om via bland annat Skolgatan.

  • Carl Johan Hjerpe