19 nov 2014 15:54

23 jan 2015 15:54

Ökad kunskap om funktionshindrade

Skövde kommun avsätter 100 000 kronor för att öka kunskapen bland politiker och tjänstemän om vilka hinder som möter funktionshindrade i dess vardag.

Pengarna ska användas till att informera om den policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning som tagits fram.

– Policyn utgår från FN:s rättigheter för funktionshindrade och vi har anpassat den efter vårt system för att det ska vara igenkännligt för alla. Syftet är att synliggöra vad som kan vara hinder, säger Therese Kandeman, verksamhetscontroller inom Skövde kommun.

I policyn står bland annat alla barn och vuxna ska ha samma rätt till utbildning oavsett funktionshinder. Kommunens hemsida ska utformas så att funktionsnedsattas behov tillgodoses. Bad- och fiskesjöar ska vara tillgängliga för alla.

En fjärdedel

100 000 kronor avsätts för att informera om policyn bland anställda och politiker. Rådet för funktionshinderfrågor hade föreslagit 400 000 kronor.

– Men med 100 000 kronor kommer vi långt. Normalt avsätter vi inte pengar för att informera om en policy, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Förslaget behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen, men går till kommunfullmäktige för beslut.

Pengarna ska användas till att informera om den policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning som tagits fram.

– Policyn utgår från FN:s rättigheter för funktionshindrade och vi har anpassat den efter vårt system för att det ska vara igenkännligt för alla. Syftet är att synliggöra vad som kan vara hinder, säger Therese Kandeman, verksamhetscontroller inom Skövde kommun.

I policyn står bland annat alla barn och vuxna ska ha samma rätt till utbildning oavsett funktionshinder. Kommunens hemsida ska utformas så att funktionsnedsattas behov tillgodoses. Bad- och fiskesjöar ska vara tillgängliga för alla.

En fjärdedel

100 000 kronor avsätts för att informera om policyn bland anställda och politiker. Rådet för funktionshinderfrågor hade föreslagit 400 000 kronor.

– Men med 100 000 kronor kommer vi långt. Normalt avsätter vi inte pengar för att informera om en policy, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Förslaget behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen, men går till kommunfullmäktige för beslut.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.