19 nov 2014 05:00

23 jan 2015 15:54

Vill ha med barnmorskor i utbildning

Skaraborgs sjukhus har ett stort behov av barnmorskor och vill ha in utbildningen i regionens satsning på specialistsjuksköterskor.

Just nu finns 178, varav 21 på Skaraborgs sjukhus, sjuksköterskor i programmet där arbete på halvtid kombineras med studier till specialistsjuksköterska. Utbildningen sker på betald arbetstid.

Det är ett sätt att få specialistsjuksköterskor till bristyrken och inför 2015 finns beslut om att ytterligare 140 ska få gå utbildningen genom programmet. Operation, ambulans, barn, psykiatri, medicin och äldrevård är några områden som omfattas.

Räknas inte in

Barnmorskeutbildningen, som ger 90 poäng, är på 1,5 år och ger ytterligare en legitimation, räknas annorlunda än de övriga utbildningarna. Redan när programmet inleddes togs det ett politiskt beslut om det inte skulle ingå. Vid personalutskottets senaste möte, då fördelningen för 2015 spikades, diskuterades en skrivelse från Skas om att även barnmorskeutbildningen borde ingå.

Under tiden 2015-2019 uppskattas behovet till 40 barnmorskor och Skas vill använda den regionala satsningen till att lösa en del av det.

– Just nu klarar vi verksamheten, men vi söker efter personal hela tiden. Samtliga sjukhus i regionen har samma problem och tar det på största allvar. Frågan är uppe på våra HR-chefmöten, säger personalchefen Peder Yderhag som skickade skrivelsen till regionstyrelsens personalutskott.

Han tillägger:

– Vi får titta på andra lösningar. Just nu finansierar vi själva några utbildningar, men det måste tas ett samlat grepp. Bristen på barnmorskor är nationell och den kommer att öka.

Diskussion

– Det fördes en diskussion och den kommer upp på nytt inför 2016 års fördelning, Förutom Skas har även Södra Älvsborgs sjukhus officiellt fört fram önskemål om en ändring, säger Eva Lundh vid regionens personalstrategiska avdelning.

Platserna på programmet fördelas i stora drag efter antalet anställda sjuksköterskor.

Just nu finns 178, varav 21 på Skaraborgs sjukhus, sjuksköterskor i programmet där arbete på halvtid kombineras med studier till specialistsjuksköterska. Utbildningen sker på betald arbetstid.

Det är ett sätt att få specialistsjuksköterskor till bristyrken och inför 2015 finns beslut om att ytterligare 140 ska få gå utbildningen genom programmet. Operation, ambulans, barn, psykiatri, medicin och äldrevård är några områden som omfattas.

Räknas inte in

Barnmorskeutbildningen, som ger 90 poäng, är på 1,5 år och ger ytterligare en legitimation, räknas annorlunda än de övriga utbildningarna. Redan när programmet inleddes togs det ett politiskt beslut om det inte skulle ingå. Vid personalutskottets senaste möte, då fördelningen för 2015 spikades, diskuterades en skrivelse från Skas om att även barnmorskeutbildningen borde ingå.

Under tiden 2015-2019 uppskattas behovet till 40 barnmorskor och Skas vill använda den regionala satsningen till att lösa en del av det.

– Just nu klarar vi verksamheten, men vi söker efter personal hela tiden. Samtliga sjukhus i regionen har samma problem och tar det på största allvar. Frågan är uppe på våra HR-chefmöten, säger personalchefen Peder Yderhag som skickade skrivelsen till regionstyrelsens personalutskott.

Han tillägger:

– Vi får titta på andra lösningar. Just nu finansierar vi själva några utbildningar, men det måste tas ett samlat grepp. Bristen på barnmorskor är nationell och den kommer att öka.

Diskussion

– Det fördes en diskussion och den kommer upp på nytt inför 2016 års fördelning, Förutom Skas har även Södra Älvsborgs sjukhus officiellt fört fram önskemål om en ändring, säger Eva Lundh vid regionens personalstrategiska avdelning.

Platserna på programmet fördelas i stora drag efter antalet anställda sjuksköterskor.

  • Alf Ehn

Utbildningar på Skas

21 sjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus går just nu utbildningar till specialistsjuksköterskor genom regionens program. Under 2013 påbörjade tre (en till barn- och två till psykiatrisjuksköterska) sjuksköterskor utbildningen. I höst inledde 18 (fyra på operation, fyra på ambulans, två på barn, fem på psykiatri, en på medicin och två på äldrevård) utbildningen.

Källa: Västra Götalandsregionen

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.