20 nov 2014 15:35

07 jan 2015 10:03

Sjundeplats till Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde hamnar på sjunde plats i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering av 27 lärosäten i Sverige.

– Med en sjundeplats nationellt står sig Högskolan i Skövde väldigt väl i den nationella konkurrensen och håller samma kvalitet som de forskningstunga universiteten trots att de har 10,9 procent mer forskningsanslag per helårsstudent än yngre högskolor, säger rektor Sigbritt Karlsson i ett pressmeddelande.

– Med en sjundeplats nationellt står sig Högskolan i Skövde väldigt väl i den nationella konkurrensen och håller samma kvalitet som de forskningstunga universiteten trots att de har 10,9 procent mer forskningsanslag per helårsstudent än yngre högskolor, säger rektor Sigbritt Karlsson i ett pressmeddelande.