20 nov 2014 21:00

07 jan 2015 10:03

Skolinspektionen kräver svar

En Skövdeelev har utsatts för kränkande behandling av skolpersonal. Det anser en förälder som har anmält ärendet till Skolinspektionen, som nu kräver svar från kommunen.

I oktober fick Skolinspektionen en anmälan från en förälder till ett barn på en grundskola i Skövde.

I anmälan uppger föräldern att barnet utsatts för kränkande behandling av personal på skolan.

Mår dåligt

De ska bland annat framför barnet och föräldern ha sagt att barnet inte kunde någonting och en lärare ska ha vägrat att påbörja en lektion för att eleven befann sig i klassen.

Eleven ska heller inte ha fått det stöd som behövs i undervisningen. Samarbete och information mellan skola kritiseras också i anmälan. Barnet ska på grund av detta och allt annat som hänt må mycket dåligt psykiskt, uppger föräldern i anmälan.

Skolinspektionen utreder nu elevens rätt till stödinsatser, om eleven utsatts för kränkande behandling och hur samarbetet och informationen mellan skolan och hemmet har fungerat.

Många frågor

Skolinspektionen kräver därför att Skövde kommun, som huvudman för skolan, svarar på anmälan senast den 28 november.

Kommunen ska svara på ett stort antal frågor som Skolinspektionen ställer om elevens skolgång och specifika händelser som föräldern uppger har inträffat.

Kommunen måste bland annat tydligt redovisa sin uppfattning om vad som hänt vid de tillfällen som barnet har känt sig kränkt, om man anser att händelserna inte alls har ägt rum ska detta anges. Kommunen ska också redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att eleven ska få det stöd i undervisningen som behövs.

I oktober fick Skolinspektionen en anmälan från en förälder till ett barn på en grundskola i Skövde.

I anmälan uppger föräldern att barnet utsatts för kränkande behandling av personal på skolan.

Mår dåligt

De ska bland annat framför barnet och föräldern ha sagt att barnet inte kunde någonting och en lärare ska ha vägrat att påbörja en lektion för att eleven befann sig i klassen.

Eleven ska heller inte ha fått det stöd som behövs i undervisningen. Samarbete och information mellan skola kritiseras också i anmälan. Barnet ska på grund av detta och allt annat som hänt må mycket dåligt psykiskt, uppger föräldern i anmälan.

Skolinspektionen utreder nu elevens rätt till stödinsatser, om eleven utsatts för kränkande behandling och hur samarbetet och informationen mellan skolan och hemmet har fungerat.

Många frågor

Skolinspektionen kräver därför att Skövde kommun, som huvudman för skolan, svarar på anmälan senast den 28 november.

Kommunen ska svara på ett stort antal frågor som Skolinspektionen ställer om elevens skolgång och specifika händelser som föräldern uppger har inträffat.

Kommunen måste bland annat tydligt redovisa sin uppfattning om vad som hänt vid de tillfällen som barnet har känt sig kränkt, om man anser att händelserna inte alls har ägt rum ska detta anges. Kommunen ska också redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att eleven ska få det stöd i undervisningen som behövs.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.