20 nov 2014 07:00

23 jan 2015 15:54

Ingen utökning av läsåret i Skövde

En idé om att utöka läsåret med fem dagar, stannar vid att vara just en idé.
– En klok och spännande tanke. Men det krävs mycket för att få den till stånd, säger skolnämndens ordförande Anders G Johansson.

Skolnämnden hörsammade för en tid sedan en idé från några rektorer om att disponera tiden på ett annat sätt. Bland annat för att det var ont om tid till pedagogiska samtal och konferenser.

– Det var en idé om att plocka bort lovdagar för att eleverna skulle få flera men kortare dagar, vilket skulle ge utrymme i veckorna för våra medarbetare att mötas.

Skolförvaltningen gjorde en grannlaga utredning. Under onsdagen beslutade skolnämnden att inte gå vidare med idén.

– Det som bromsar är de begränsningar som finns i det centrala läraravtalet. Det finns inte utrymme för att göra några lokala avtal heller. Skolnämnden kom fram till att tiden framöver ska beaktas vid planeringen. Men vi gör ingen aktiv åtgärd som förändrar antalet utbildningsdagar.

Skolnämnden hörsammade för en tid sedan en idé från några rektorer om att disponera tiden på ett annat sätt. Bland annat för att det var ont om tid till pedagogiska samtal och konferenser.

– Det var en idé om att plocka bort lovdagar för att eleverna skulle få flera men kortare dagar, vilket skulle ge utrymme i veckorna för våra medarbetare att mötas.

Skolförvaltningen gjorde en grannlaga utredning. Under onsdagen beslutade skolnämnden att inte gå vidare med idén.

– Det som bromsar är de begränsningar som finns i det centrala läraravtalet. Det finns inte utrymme för att göra några lokala avtal heller. Skolnämnden kom fram till att tiden framöver ska beaktas vid planeringen. Men vi gör ingen aktiv åtgärd som förändrar antalet utbildningsdagar.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.